Cofneliśmy wskazówki – może niepotrzebnie?

Kanada Series Top News list 2, 2013 at 2:55 pm

zz zegarDzisiaj zmieniliśmy czas na zimowy i, teoretycznie, będziemy spaliśmy o godzinę dłużej. Niegdyś uzasadniano to oszczędzaniem energii elektryczej drogą wykorzystania światła dziennego i, być może, istotnie pozwalało to nieco krócej korzystać z prądu.. Obecnie, zdaniem ekspertów, zmiany czasu nie mają większego sensu i powodują jedynie straty, zaś lekarze dodają, że mają one szkodliwy wpływ na organizm. Wydawać by się mogło, że godzina w lewo, czy w prawo nie ma znaczenia, a tymczasem w przypadku niektórych osób wpływ zmiany na organizm jest bardzo duży.

W Kanadzie zmieniamy czas w innych terminach, niż w Europie. Zarówno w Polsce, jak innych krajach europejskich zmieniono czas na zimowy już tydzień temu. W Kanadzie zmieniono zmianę czasu kilka lat temu dostosowując daty do potrzeb i aktualnej sytuacji w kraju, i czas zimowy rozpoczyna się tydzień później, niż w krajach należących do Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy potrzebę wprowadzenia dwóch czasów – letniego i zimowego – uzasadnił Benjamin Franklin, twierdząc, iż w ten sposób ludzie oszczędzają na oświetleniu. W Europie, pierwsi wprowadzili zmianę czasu Brytyjczycy i uważa się powszechnie, że od nich przejęto ten zwyczaj. W czasie I wojny światowej czas zmienili Niemcy przesuwając wskazówki zegarów do przodu 30 kwietnia 1916 roku i cofając go o godzinę 1 października. W 2 lata później uczyniły to Stany Zjednoczone, uzasadniając to koniecznością oszczędzania paliwa używanego do produkcji elektryczności w okresie wojny. W Polsce czas zmieniano już w okresie międzywojennym, zaś po wojnie w latach 1946-49 i 1957-64. Od 1977 roku zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Czy nadszedł czas przestać zmieniać czas?

Coraz częściej rozlegają się głosy, że zmiana czasu miała sens, gdy przyczyniała się istotnie do mniejszego zużycia prądu. Obecnie wyrządza ona więcej szkody, niż przynosi pożytku. Wiąże się z nią przestawienie czasu pracy wszelkich służb, zmiana rozkładów jazdy komunikacj, a ponadto źle wpływa na ludzi. W okresie zimy wiele osób cierpi na depresję z powodu braku słońca. Zmiana czasu na zimowy pozbawia nas całkowicie możliwości przebywania na słońcu. Rano nie zyskujemy nic, bo kiedy zaświeci słońce, większość z nas jest w pracy, zaś gdy wracamy do domu, zapada już zmrok. Poza tym, o godzinę dłużej świecimy światło i korzystamy z elektryczności, a to ma spory wpływ na rachunek, szczególnie w dobie gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej. Przemysł zużywa elektryczność niezależnie od czasu, więc zmiana czasu i tak nie daje oszczędności.

Argumentów przeciwko zmianom czasu jest coraz więcej, więc, być może, przestaniemy dwa razy do roku przestawiać zegary.

Obecnie, zmiana czasu ma miejsce w ponad 70 krajach. Potrzebę zmiany dyskutuje obecnie Hiszpania. Kanada wprowadziła kilka lat temu zmianę dat zmiany czasu opóźniając wprowadzenie czasu zimowego o tydzień w stosunku do Europy. Wiele osób sądzi, że terminy te powinny być jeszcze bardziej przesunięte, a najlepiej przestać czas zmieniać i pozostawić czas letni na cały rok.

Zmiany czasu nie wprowadzają: Islandia, Białoruś i Rosja, oraz pewne regiony Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej wprowadzana jest ona w niektórych regionach Brazylii, Chile, Paragwajy i Urugwaju. Większość krajów azjatyckich zmian nie wprowadza, z Chinami i Japoną włącznie. W Afryce czas letni wprowadzają tylko Marocco, Libia i Namibia.