Kanada chce być jeszcze większa

Kanada Series grud 1, 2013 at 2:34 pm

zz polnocW ciągu najbliższych dni Kanada złoży wniosek do ONZ o drastycznie rozszerzenie swoich granic o obszar odpowiadający mniej więcej trzem prowincjom preriowym. Wyznaczony termin mija w piątek, a chodzi o nabycie praw wyłączności do 1.7 mln km kwadratowych arktycznego dna morskiego! Złożony wniosek jest zgodny z konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Jego sporządzenie poprzedziło 10 lat żmudnej pracy i 200 mln publicznych pieniędzy w kosztach.

zz polnoc 10Nowe mapy wytyczone przez kanadyjskich naukowców powstawały zarówno w ottawskich laboratoriach jak i podczas ekspedycji na dalekiej północy, gdzie docierano lodołamaczami i helikopterami  aby sporządzić jak najdokładniejsze odwzorowania dna na wielokilometrowych głębiach. Niezwykle pomocna okazała się bezzałogowa łódź podwodna, która analizowała ukształtowanie dna pod lodem.

zz polnoc3W sumie zebrano precyzyjna dane z obszarów, które są człowiekowi znacznie mniej przyjazne niż powierzchnia księżyca.

W badaniach uczestniczyli również naukowcy z Rosji, USA i Danii, czyli krajów które są żywotnie zainteresowane określeniem przynależności dna morskiego jako miejsca, gdzie w przyszlości można dokonywać eksploatacji cennych kopalin.

Rosjanie już umieścili swoją flagę na dnie pod biegunem

Rosjanie już umieścili swoją flagę na dnie pod biegunem

Konwencja o prawie morza dokonała klasyfikacji obszarów morskich, wyznaczając ich zasięg. Ze względu na duży zakres regulacji, przedmiotowy i przestrzenny (morza to powierzchni 2/3 Ziemi), konwencję określa się jako “konstytucję mórz”. Konwencja klasyfikuje obszary wchodzące w skład terytorium państwowego  czyli 22-kilometrową strefę wód terytorialnych ale również obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności jak strefa przyległa (370 km) oraz szelf kontynentalny. Jeżeli dane państwo udowodni (w zz polnoc9czym najbardziej aktywna jest Rosja), że jej szelf wykracza poza strefę przyległą, może do niego rościć prawo.

W przypadku Kanady dotyczy to na przykład podmorskiego Grzbietu Łomonosowa, który ciągnie się od Wyspy Ellesmere pod biegunem północnym do Wysp Nowosyberyjskich i rozdziela dwa głębokie baseny oceanu – Basen Eurazjatycki i Basen Kanadyjski. Wygląda więc na to, że podmorskie roszczenia Kanady przekroczą biegun pólnocny, na co jednak nie zgadza się Rosja.

zz polnoc4Rosja złożyła swój wniosek już w 2002 roku, a Kanada i Dania czekały nieomal do ostatniego dnia. Stany nigdy nie ratyfikowału konwencji ale zgodziły się przestrzegać jej postanowień.

Jednak nawet jeśli kanadyjskie roszczenia do bieguna zostaną rozpatrzone pozytywnie, to nie wydarzy się to wcześniej niż przed upływem 5 lat, a w sumie może zabrać 20 lat.

Czytaj też: Wojna o krainę mrozu czyli czyja będzie Północ?