Właśnie weszły nowe przepisy komórkowe

Rynek Series grud 2, 2013 at 3:22 pm

zz telefonyOd 2 grudnia jesteśmy uwolnieni od kontraktów trzyletnich z operatorem naszego telefonu komórkowego. W życie weszły nowe przepisy: każdy kto podpisuje nowy kontrakt będzie mogł go zerwać już po dwóch latach bez płacenia kar. Na razie przepisy dotyczą jedynie nowych kontraktów ale od czerwca obejmą wszystkie, również te zawarte dzisiaj.

Nowe rozporządzenie CRTC wymaga również od operatorów bezprzewodowych, aby nowe kontrakty formułowane były w sposób prosty i przejrzysty. Zawierane umowy muszą być jasne i zrozumiałe, napisane w przystępnym języku.

Rząd prowincji zmusza dostawców usług telefonicznych do klarownego wyszczególnienia wszelkich pobieranych opłat. Firmy telefoniczne nie będą mogły również automatycznie odnawiać określonych terminem kontraktów Abonenci mogą odblokować swoje telefony natychmiast jeśli zapłacili za nie pełną cenę lub w 90 dni po zakupie o ile zakup telefonu był zniżkowy w zamian za podjęcie proponowanego planu.

Takie przepisy istnieją już w Quebeku, Manitobie czy Nowej Szkocji.

Każdy miesięczny rachunek będzie zawierać dokładne rozliczenie wszelkich kosztów dodatkowych w rozbiciu na poszczególne usługi. Wartość detaliczna telefonu/smartfonu powinna odpowiadać rzeczywistemu kosztowi jeśli jest związana z umową na usługi na czas określony.

Koszty roamingu muszą być jasno wytłumaczone, a koszt anulowania kontraktu z góry precyzyjnie wyliczony.

Miesięczny, całkowity (all-inclusive) koszt użytkowania telefonu/smartfonu musi być najważniejszą informacją w reklamie usługi. Zerwanie kontraktu musi być dopuszczalne w każdym dowolnym momencie i wystarczy do niego powiadomienie dostawcy usług. Kara za zerwanie kontraktu zostanie ograniczona do poziomu 10% niewykorzystanych usług ale nie wyższa niż $50 oraz odnosić się do zniżek oferowanych w chwili zawierania kontraktu.

Ponadto, nowe przepisy zabraniają dostawcom obciążać klientów za usługi do któych nie mają oni dostępu podczas gwarancyjnej naprawy telefonu/smartfonu.

Chronią także konsumenta przed opłatami naliczanymi po zgłoszeniu zgubienia lub kradzieży telefonu lub smartfonu. Użytkownik ma też prawo anulować w ciągu roku swój kontrakt i domagać się pełnego zwrotu pieniędzy, jeżeli dostawca nie przestrzega wszystkich zasad nowego prawodawstwa.