Rząd Ontario wypłaci 35 milionów dolarów byłym wychowankom domu dziecka

Kanada Series grud 4, 2013 at 10:00 am
Huronia Regional Centre w Orilli - zdjęcie archiwalne

Huronia Regional Centre w Orilli – zdjęcie archiwalne

Marie Slark i Patricia Seth przed domem swojego dzieciństwa

Marie Slark i Patricia Seth przed domem swojego dzieciństwa

Dwie kobiety, które jako dzieci zostały zgwałcone w ontaryjskim prowincyjnym domu dziecka w Orilli, wystąpiły w imieniu innych wychowanków Huronia Regional Centre o odszkodowanie za wieloletnie prześladowanie, wykorzystywanie i złe traktowanie przez personel tej placówki.

Marie Slark i Patricia Seth wystąpiły przeciwko władzom Ontario ze  zbiorowym pozwem domagając się odszkodowania za doznane krzywdy.
W rezultacie – między pozywającymi wychowankami a władzami prowincji doszło do

Pokój sypialny w Huronia Centre - zdjęcie archiwalne

Pokój sypialny w Huronia Centre – zdjęcie archiwalne

ugody, w wyniku której rząd wypłaci pokrzywdzonym wychowankom domu dziecka odszkodowanie w wysokości 35 milionów dolarów.
W ramach ugody, rząd Ontario będzie musiał przeprosić za to, co się stało w Huronia Regional Centre – co jak twierdzą byli wychowankowie placówki, jest ważniejsze niż odszkodowanie, jakie otrzymają.
Przeludniony i zaniedbany dom dziecka w Orilli został zlikwidowany w 2009 roku.
Marie Slark obawia się, że wielu wychowanków placówki będzie musiało skorzystać z pomocy przy wypełnianiu skomlikowanych formularzy, aby uzyskać należne im odszkodowanie.