Nowa opłata od posesji w Mississaudze – na kanały burzowe

Lokalnie Nowości Series grud 8, 2013 at 11:44 am

zz kanalSzóste co do wielkości miasto Kanady robi się coraz droższe. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy w Mississaudze nie rosły podatki od nieruchomości i nie wymyślano nowych.

Radni miejscy podjęli właśnie decyzję o wprowadzeniu rocznej opłaty od wody burzowej (storm water fee), która będzie wynosić $94 dla przeciętnej posesji: $66 od małego domu lub $132 od dużego domu.

Rada miejska tłumaczy wprowadzenie nowch opłat nieprzewidywanymi w ostatnich latach zmianami klimatycznymi, które doprowadziły m.in. do powodzi w lipcu ub. roku. Okazało się wówczas, że system kanalizacji burzowej w Mississaudze jest niewystarczający. Konieczna jest jego modyfikacja kanalizacja aby móc skutecznie odprowadzać wody opadowe czy roztopowe ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych czyli dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów.

Do tego celu potrzebne są środki w wysokości około 27 mln dolarow rocznie. Radni postanowili wyjąć je z kieszeni właścicieli domów oraz biznesów.

Te drugie będą zmuszone płacić $94 za każde 2.900 stóp kwadratowych zajmowanej powierzchnii. Upusty zostaną zaoferowane tym firmom, które same zajmą się odprowadzaniem wody burzowej ze swego terenu.

Tymczasem mieszkańcy Mississaugi muszą się liczyć w roku 2014 ze wzrostem o 6.1% podatku od nieruchmości odprowadzanego na rzecz miasta.