Nowe opłaty graniczne dla turystów chcących odwiedzić Kanadę

Rynek Series grud 12, 2013 at 11:00 am
Z elektronicznego ubiegania się o prawo przekroczenia granicy będą zwolnieni obywatele USA

Z elektronicznego ubiegania się o prawo przekroczenia granicy będą zwolnieni obywatele USA

Rząd proponuje wprowadzenie nowego, elektronicznego systemu kontroli ruchu turystycznego na terenie Kanady. W związku z tym miliony turystów przybywających do Kanady będą musieli wnieść nową opłatę turystyczną, która ma pokryć koszty wprowadzenia i utzymania systemu.

canada borderW myśl planowanych przepisów wszystkie osoby pragnące odwiedzić Kanadę, nawet ci, z krajów, które mają podpisaną umowę o ruchu bezwizowym, takie jak Polska, Francja czy Wielka Brytania, będą się musiało ubiegać o wjazd na teren naszego kraju aplikując o autoryzację ich podróży poprzez Internet przed przybyciem do Kanady.
Wyjątek będą stanowili obywatele USA, którzy będą zwolnieni z nowego wymogu, ponieważ kraj ten ma podobny system monitorowania ruchu turystycznego jaki planuje Kanada.

Chcący odwiedzić Kanadę będą musieli wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej, w których będą musieli podać podstawowe informację na swój temat oraz cel odwiedzin Kanady i okres, w którym zamierzają na terenie naszego kraju przebywać.
Elektroniczny system będzie wyryfikował informacje w bazach danych urzędu imigracyjnego i oceniał ryzyko wpuszczenia wnioskodawcy na teran Kanady.
Projektujący nowy system spodziewają się, ze zdecydowana większość wniosków będzie zatwierdzona w ciągu kilku minut. Ci, którzy zostaną zaakceptowani, będą o wiele szybszej obsługi na przejściach granicznych, gdyż będą mieli już praktycznie zgodę na wjazd.
canada border servicesWnioski tych, których z różnych powodów nie zostaną zaakceptowane w systemie automatycznym znajdą się na biurku oficera imigracyjnego, który podejmie decyzję o wjeździe na teren Kanady, dalszych badaniach danej osoby, lub zakazie przekroczenia kanadyjskiej granicy. Dotychczas wszystkie te procedury były dokonywane na przejściach granicznych przez straż graniczną i urzędników imigracyjnych.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu rząd planuje pobierać niewielkie opłaty. Zatwierdzone wnioski będą ważne przez okres do pięciu lat.

Projektem nowego systemu zainteresował się komistarz do spraw ochrony prywatności, który wyraził zaniepokojenie “brakiem przejrzystości programu” i wyrażając wątpliwości co się stanie z zebranymi w ten sposób personalnymi informacjami i w jaki sposób informacje te będą wykorzystane. Zwrócił uwagę, że – w świetle projektu – informacje te mają być przechowywane przez okres 15 lat.