Pożegnanie z żarówką. Od 1 stycznia będzie nie do kupienia

Rynek Series grud 14, 2013 at 10:00 am
Od 1 stycznia orzyszłego roku tylko takie "żarówki" będą dostępne w sprzedaży

Od 1 stycznia orzyszłego roku tylko takie “żarówki” będą dostępne w sprzedaży

Od Nowego Roku w Kanadzie obowiązywać będzie zakaz sprzedaży tradycyjnych żarówek, które mają być zastąpione lampami świetlówkowymi (fluorescent lamps). Zmiany te spowodowane są wejściem w życie przepisów o “zwiększonej wydajności energetycznej”. Inaczej mówiąc – pożerające dużą ilość prądu klasyczne żarówki mają być zastąpione znacznie bardziej wydajnymi kompaktowymi lampami fluorescyncyjnymi (jarzeniowymi).
Oto niektóre fakty i liczby dotyczące nowych żarówek i ich użytkowania:

Geneza:
W kwietniu 2007 roku, konserwatywny rząd zaproponował wprowadzenie nowych regulacji w zakresie efektywności energetycznej. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. W końcu przepisy zostały zmienione w październiku 2011 roku, a termin ich ostatecznego wprowadzenia został przesunięty na 1 stycznia 2014 roku. W ten sposób rząd chciał “uspokoić” obawy konsumentów związane z ceną nowych żarówek.

"Klasyczna" świetlówka

“Klasyczna” świetlówka

Zagrożenie:
Przepisy nie nakazują natychmiastowej wymiany tradycyjnych żarówek na świetlówki. Każdy, kto ma zapas klasycznych żarówek, będzie mógł je używać do woli, dopóki mu się nie wyczerpią. Nowe przepisy nakazują jedynie wycofanie ze sprzedaży tradycyjnych żarówek. Tak więc od 1 stycznia we wszystkich sklepach w Kanadzie będą do kupienia jedynie żarówki fluorescencyjne – klasyczne i kompaktowe.
Lampy te są bardzo oszczędne, ale zawierają one niewielkie ilości toksycznego pierwiastka, jakim jest rtęć. Stanowią one zagrożenie dla naturalnego środowiska. Alternatywą dla nich są znacznie droższe, bezrtęciowe światła LED (Light Emitting Diode). Przepisy dopuszczają jeszcze użycie żarówek halogenowych, które nie są tak oszczędne, jak świetlówki kompaktowe , ale są tańsze i nie zawierają rtęci. Jest to jednak rozwiązanie czasowe.

Ilość:
Environment Canada szacuje, że na skutek nowych regulacji do powszechnego użytku w latch 2014 – 2026 trafi około 1500 kilogramów rtęci, którą będą zawierały kompaktowe lampy fluorescencyjne. Inne dobra konsumpcyjne zawierające rtęć to baterie , przełączniki , przekaźniki i termometry .

Ilość rtęci w obiegu:
Environment Canada szacuje, że utylizacja wyrobów zawierających rtęć obejmuje obecnie około 27 procent całej emisji tego toksycznego metalu w Kanadzie. Jest to znikoma ilość, bowiem na około 96 procent zanieczyszczeń rtęcią w Kanadzie jest emitowana do atmosfery poza granicami. Przede wszystkim z Chin. Głównym źródłem emisji rtęci są nie posiadające odpowiednich filtrów elektrownie węglowe.

Niebezpieczeństwa:

Kompaktowa świetlówka

Kompaktowa świetlówka

Nawet śladowe ilości rtęci mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia . Pierwiastek może przenikać przez łożysko matki do płodu, może być przekazywany do mleka matki, często koncentruje się w mięsie ryb, ptaków i ssaków morskich, zwłaszcza w Arktyce. Rtęć jest silną trucizną oddziaływującą na system nerwowy. Może powodować drgawki, bezsenność, utratę pamięci, zmiany nerwowo-mięśniowe, bóle głowy i inne problemy zdrowotne.

Utylizacja odpadów:
Raport sporządzony w 2012 roku stwierdza, że w Kanadzie istnieje 123 obiekty, które przechowują lub zarządzają odpadami rtęci. W Kanadzie nie ma zakładu utylizującego odpady, który wyodrębniałby czastą rtęć z przedmiotów przeznaczonych do utylizacji. Odpady te są wysyłane do USA.

Zużyte lampy i baterie można wrzucać to takich pojemników jak ten przygotowany w sklepach Lowes.

Zużyte lampy i baterie można wrzucać to takich pojemników jak ten przygotowany w sklepach Lowes.

Zarządzanie zużytymi lampami foluorescencyjnymi i odpadami rtęci:
Rząd federalny zaproponował maksymalne ilości rtęci, które mogą zawierać lampy fluorescencyjne. Są to jednak propozycje, a nie ustanowione normy. Ottawa rozważa również stworzenie zachęt dla producentów i importerów lamp fluorescencyjnych do tworzenia systemu zarządzania odpadami rtęci ze świetlówek kompaktowych. Nie ma jednak jeszcze projektów rozporządzeń w tej sprawie.

Rady dla konsumentów:
Użytkownicy, którzy mają świetlówki kompaktowe lub klasyczne, które są rozbite lub spalone, nie powinni wyrzucać ich do normalnych śmieci. Powinni je oddać do miejsca zbiórki i unieszkodliwiania odpadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia.
Kliknij TUTAJ, aby znaleźć ośrodek unieszkodliwiania odpadów, w Toronto.

Od 1 stycznia definitywnie żegnamy się z tradycyjnymi żarówkami. Nie będzie już ich więcej w sprzedaży

Od 1 stycznia definitywnie żegnamy się z tradycyjnymi żarówkami. Nie będzie już ich więcej w sprzedaży

Średnia żywotność żarówek fluorescencyjnych:
Tradycyjne żarówki wypalały się przecietnie po 1095 godzinach pracy. Żywotność świetlówek kompaktowych ocenia się na 8000 godzin, a żarówek halogenowych na 1095 godzin.

Koszty i korzyści z używania lamp fluorescencyjnych:
Powszechne używanie lamp fluorescencyjnych i lamp LED sprawi, że zaoszczędzimy w Kanadzie od 749 milionów  do 2,4 miliardów dolarów energii i gazów cieplarnianych do 2025 roku. W tym teminie obniżymy też o 7,5 megaton emisję gazów cieplarnianych.