Jadwiga Sztrumf

Odeszli ostatnio Series grud 23, 2013 at 7:00 pm

zz sztrumfWieloletnia prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, nauczycielka, działaczka społeczna, symbol ekstremalnego zaangażowania w pracę społeczną na rzecz Polonii.

Do Kanady przybyła w roku 1969. Jako była absolwentka Liceum Pedagogicznego im. Ewarysta Eskowskiego w Lublinie od 1988 roku podjęłą pracę jako nauczycielka sobotnich szkół języka polskiego. Wcześniej, w latach 1975-87 prowadziła Komitet Oświaty Fundacji  im. Władysława Reymonta, a w okresie 1983-86 pełniła funkcję prezeski tej fundacji.

W październiku 1975 Jadwiga Sztrumf była główną organizatorką Ogólnokanadyjskiego Sympozjum Kobiet Polskich  z okazji obchodów 50-lecia Kół Polek Związku Polaków w Kanadzie.

Organizowanie było jej pasją. W 1987 roku została przewodniczącą Ogniwa nr 11 Federacji Polek w Kanadzie do momentu przekształcenia tego Ogniwa w niezależną organizacje plonijną pod nazwą Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie, którą następnie kierowała.

zz Sztrumf JadwigaJako przewodnicząca Funduszu, przez trzy dekady organizowała konkursy recytatorskie, wciągając w nie młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do czynnego życia polonijnego. Jej zasługą było także organizowanie co dwa lata Festiwalu Chórów Polonijnych w różnych miastach Ontario oraz zainicjowanie i przeprowadzenie kilku Wystaw Kupiectwa Polskiego i Usług Polonijnych. W 1966 roku na XIII Walnym Zjeździe FPwK w Toronto, Jadwigę Sztrumf wybrano wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie.

Za swoje zasługi otrzymała wiele odznaczeń, wyróżnień i dyplomów uznania, zarówno od władz Kanady i Polski (ze Złotym Krzyżem Zasługi włącznie – 1996), jak i wielu organizacji polonijnych.

Za pomoc finansową na rzecz dzieci głęboko upośledzonych otrzymała w Krakowie w 1999 roku Order Uśmiechu. Wyróżniono ją także m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej RP oraz Brązowym Medalem Wojska Polskiego.

Zmarła 19 grudnia 2013 roku.

Różaniec: w niedziele 29 grudnia o godz. 17:00 w DeMarco Funeral Visitation Centre. Woodbridge, 8003 Weston Rd.

Msza św. w intencji Zmarłej: 30 grudnia o godz. 10:15 w Kościele św. Kazimierza, 156 Roncesvalles Ave. w Toronto. Odprowadzenie zwłok nastąpi na Park Lawn Cemetery 2845 Bloor St. West w Toronto.