Ford nie zdejmie tęczowej flagi z ratusza

Lokalnie Series luty 7, 2014 at 4:10 pm

zz flagaBurmistrz Rob Ford poddał się w walce o usunięcie z ratusza tęczowej flagi, będącej symbolem dumy i ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ.

Flaga ta została wciągnięta na maszt w piątek w południe na znak solidarności lokalnego ruchu LGBTQ (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders, Queers) czyli ludzi o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej, z taką samą społecznością w Rosji podczas Igrzysk w Soczi. Nowa rosyjska ustawa mówi o zakazie propagandy homoseksualizmu, uznając za niezgodne z prawem przedstawianie w pozytywnym świetle “nietradycyjnych” związków seksualnych. W efekcie osoby ze środowisk LGBTQ nie mogą mówić publicznie o swojej seksualności. Na takie osoby nakładane są mandaty, jest też możliwość aresztowania. Tym prawem zagrożone są także osoby z zagranicy.

W zawieszaniu flagi przy ratuszu uczestniczyła radna Kristyn Wong-Tam.

Tuż po tym Ford powiedział reporterom, że nie podoba mu się ten pomysł i że nie należy mieszać idei olimpijskich z preferencjami seksualnymi. Następnie wezwał menadżera miasta i kazał mu usunąć flagę.

Zastępca burmistrza Norm Kelly, który w rzeczywistości przejął większość obowiązków burmistrza, powiedział z kolei, że “flaga jest wyrażeniem kanadyjskości” i że ma nadzieję, że Ford zmieni swoją decyzję.

Dzisiaj Rob Ford zrezygnował z tych wysiłków, a jego szef biura oświadczył: “Burmistrz wspiera kanadyjskich sportowców. Jednak fakt, że Rosja upolitycznia swoje igrzyska nie jest wystarczającym powodem aby Kanada musiała iść w jej ślady”.