„Polish Heritage Day” w Muzeum ROM.

Polacy w Kanadzie Series kwie 8, 2014 at 1:15 pm

Kongres Polonii Kanadyjskiej posiada długą tradycję w krzewieniu polskiej historii, kultury i szerzeniu wiedzy o wkładzie Polaków w życie Kanady i innych części świata.

 Kolejny Dzień Polski zorganizowany przez KPK wspólnie z Royal Ontario Museum miał miejsce w sobotę 5 kwietnia 2014 w ROM w Toronto. W trwającym od godz. 10 do 17 programie, zaprezentowane zostały różne rodzaje polskiej sztuki poprzez wystawy prac wspóczesnych artystów, występy grup wokalnych i tanecznych, koncerty solistów, wystawę haftów i wybranych zbiorów muzeum kaszubskiego w Wilnie oraz prace ręczne dzieci, wykonane na miejscu. 

 Otwarcie nastąpiło o godzinie 11 odśpiewaniem hymnów narodowych Kanady i Polski. Uczestników przywitała Prezes KPK Teresa Berezowska oraz Zastępca Dyrektora ROM, Xerxes Mazda i Kate Frelik z CIBC.

Gośćmi honorowymi byli: Minister Imigracji i Obywatelstwa; Chris Alexander; Stella Ambler MP Mississauga South; Carolyn Bennett MP St.Paul’s; Bob Dechert MP, Mississauga Erindale; Władysław Lizoń MP, Mississauga East Cooksville; Peggy Nash MP, Parkdale High Park; Ted Opitz MP, Etobicoke Centre; Bernard Trottier MP, Etobicoke Lakeshore; Konsul Generalny RP w Toronto, Grzegorz Morawski; Konsul Generalny RP w Montrealu, Andrzej Szydło; Donna Cansfield MPP Etobicoke Centre; Dipika Damerla MPP Mississauga East Cooksville; Cheri DiNovo MPP Parkdale High Park; Bonnie Crombie, Radna, Mississauga, kandydatka na mera; Yvan Baker, kandydat MPP, Etobicoke Centre.

Przemówienia wygłosili: minister Chris Alexander,  posłowie parlamentu federalnego Ted Opitz i Władysław Lizoń, który wystąpił w stroju góralskim z rodzinnego Łącka z powiatu sądeckiego, konsul gen. Grzegorz Morawski i posłanka parlamentu ontaryjskiego Dipika Damerla, dzięki której został proklamowany Dzień Jana Pawła II w Ontario 2 kwietnia. Dipika Damerla odczytała życzenia od Premier Ontario Kathleen Wynne.

Na tym zakończono część oficjalną. Program prezentowany był na czterech poziomach gmachu muzeum, od  tańców ludowych, wystaw i zajęć dla dzieci w otwartej przestrzeni na parterze, poprzez wystawy na drugim i trzecim poziomie, po koncerty na czwartym. W sali kinowej w podziemiach wyświetlane były filmy krotkometrażowe i spotkania autorskie.

Przedstawiały następujące zespoły taneczne i wokalne: Polonez Cambridge, Biały Orzeł, Ludowa Nuta, Radość-Joy, Swarni, Polskie Nadzieje, Polonez Hamilton, Tatry Oshawa,  Chór Symfonia, Kujawiacy.

Soliści: Kinga Mitrowska i uczniowie, sopran; Amadeusz Kozubowski-Houston, fortepian; Leonard Gilbert, fortepian; Margaret Maye, mezzosopran; Joanna Górska, skrzypce; Dobrochna Zubek, wiolonczela; Michele Bogdanowicz, mezzosopran; Kornel Wolak, klarnet.

Wystawy: „Śladami Polskich Pionierów w Zachodniej Kanadzie (fot.) – Lech i Grażyna Gałęzowski; Zachowanie Odzyskanych Haftów Kaszubskich – Zosia Kosiński; Polish Spirit (8 wybranych paneli osób, zasłużonych dla rozwoju sztuki w Kanadzie) – Federacja Polek w Kanadzie;  wystawa prac współczesnych artystów, rzeźba malarstwo, grafika – Ania Biczysko, Wojtek Biczysko, Kuba Bryzgalski, Joanna Dąbrowski, Iwona Dufaj, Marzena Kotapska, Wojciech Macherzyński, Krystyna Urbanellis.

Artysta Janusz Charczuk, wystawił 8 swoich ikon, wybranych z kilkudziesięciu.

Autorzy Andrew J. Borkowski „Copernicus Avenue” i Eva Stachnak „The Winter Palace” mówili o swoich książkach i udzielali autografów.

Filmy krotkometrażowe z polskiego festiwalu w Toronto wyświetlane były przez „Ekran”.

Z okazji Polskiego Dnia w ROM, na ręce prezes Teresy Berezowskiej nadeszły listy gratulacyjne z wyrazami uznania i życzeniami dla KPK, z których 25 było zamieszczonych w broszurze wydanej na ten dzień. Ponadto broszura zawierała biografie artystów i grup tanecznych, opisy wystaw, streszczenia wyświetlanych filmów, listę sponsorów i inne informacje.

W restauracji były polskie potrawy. Otwarty był sklep ROM z bogactwem przepięknych artykułów, wśród ktorych znalazło się nieco polskich. Dostępne dla zwiedzających było całe muzeum ze wszystkimi muzealnymi eksponatami.

 Podobnie jak poprzedni, tegoroczny Polski Dzień w ROM byl wielkim sukcesem, na który złożyła się praca organizatorów, sponsorstwo i bardzo duża frekwencja ze strony Polonii i uczestników niepolskiego pochodzenia.

 Gorące podziękowanie należy się wykonawcom programu i ochotnikom. Kongres docenia ich zaangażowanie. Szczególne podziękowania skierowane są do: Cheryl Nichols, Martha Henderson i Connie MacDonald z ROM, oraz do CIBC i Komitetu Organizacyjnego w składzie: Teresa Berezowska, Ania Biczysko, Yvonne Bogorya-Buczkowski, Grzegorz Dorożyński, Iwona Dufaj, Lech Gałęzowski, Grazyna Gałęzowska, Anna Gulbiński, Joanna Kowalik-Beresniewicz, dr. Janet Łopiński, Joanna Marks, Shirley Mask-Connollly, Marcin Misztal, Mary Samulewski, Ryszard Światowiec, Urszula Walkowska, Ika Żurowska.

Niewykorzystane bilety są ważne do końca 2014 r. na wstęp do muzeum ROM.

Krystyna Sroczyńska – rzecznik prasowy KPK