Koniec wolnej amerykanki w holowaniu samochodów

Lokalnie Series kwie 16, 2014 at 2:00 pm

towing2Rząd Ontario chce wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące funkcjonowania samochodów holowniczych (towing trucks), która – w zamierzeniu ustawodawców – ma poprawić funkcjonowanie tej gałęzi sektora usług. Pierwsze czytanie nowych przepisów, które dopiero ma uchwalić Parlament prowincji odbyło się we wtorek.

Minister Usług Konsumenckich (Consumer Services Minister), Tracy McCharles powiedziała, że wymóg obowiązkowego rejestrowania wszystkich lawet w Ministerstwie Transportu jest pierwszym krokiem, który ma na celu ochronę konsumenta.
W ramach proponowanych przepisów operatorzy samochodów holowniczych będą musieli uzyskać zgodę klienta lub osoby działającej w jego imieniu przed opłatą za wykonanie uslugi holowania lub przechowywania samochodu.
Właściciele towing trucks będą musieli umieścić w publicznym miejscu ceny wraz z nazwą operatora i informacjami kontaktowymi. Będą też musieli akceptować płatności uiszczane kartą kredytową.
W swoim komunikacie Ministerstwo podkreśliło, że zmiany mają na celu “przyczynić się do obnizenia kosztów ubezpieczeń samochodowych w Ontario”.
Według szacunków ministerstwa istnieje około 1200 operatorów firm holowniczych i około 3000 kierowców uprawnionych do kierowania nimi.