$7 za możliwość wjazdu do Kanady. Nowe przepisy o ruchu turystycznym

Rynek Series czer 21, 2014 at 6:00 am

awelcome

Miliony turystów, którzy będą chcieli odwiedzić Kanadę, będą musieli wnieść specjalną opłatę w wysokości 7 dolarów za zgłoszenie swojego przyjazdu. Opłata ta będzie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku w ramach nowego elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który w praktyce stawia wymóg posiadania autoryzacji podróży czyli czegoś w rodzaju uproszczonej elektronicznej wizy do Kanady, nawet dla osób przybywających z krajów objętych umowami o ruchu bezwizowym.

System ten jest kluczowym elementem umowy, którą Kanada zawarła ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kontroli podróżnych odwiedzających kontynent amerykański. Ma on chronić oba państwa przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi.

Automatyczny system kontroli paszportów na lotnisku Pearson w Toronto

Automatyczny system kontroli paszportów na lotnisku Pearson w Toronto

Cudzoziemcy, którzy obecnie nie potrzebują wizy wjazdowej do Kanady – w tym osoby z takich krajów Unii Europejskiej jak Wielka Brytania, Francja czy Polska – aby odwiedzić nasz kraj będą musiały ubiegać się o tzw elektroniczną autoryzację podróży, przed przybyciem do Kanady drogą powietrzną.
Jedynymi obcokrajowcami, którzy będą zwolnieni z tego obowiązku będą obywatele Stanów Zjednoczonych.

Chętni do odwiedzenia Kanady będą mogli zarejestrować się na stronie internetowej kanadyjskiego urzędu imigracyjnego wpisując podstawowe informacje: kilka biograficznych szczegółów, numer paszportu i kilka innych podstawowych informacji, które wymagane są przez funkcjonariuszy przy składaniu wniosku o wizę.

Urzędnicy będą weryfikować te informacje w bazach danych i ocenią ryzyko wjazdu wnioskodawcy na teren Kanady.

Urząd imigracyjny szacuje, że rocznie będzie wpływało około 3,5 miliona wniosków o wydanie elektronicznych zezwoleń na wjazd.

“Informacje, które znajdą się we wnioskach pozwolą kanadyjskim oficerom imigracyjnym określić czy przyjazd danej osoby stanowi zagrożenie” – czytamy w komunikacie rządu wydanym w piątek.

W latach 2012 – 2013 ponad 7000 cudzoziemców, którzy korzystali z możliwości wjazdu do Kanady na podstawie umów o ruchu bezwizowym, nie zostało wpuszczonych do naszego kraju, mimo wylądowania samolotem na lotnisku. Wśród nich było 28 osób, które usiłowały wcześniej dostać się do Kanady, otrzymały zakaz wjazdu, a mimo to usiłowali ponownie przedostać się bez zezwolenia.

Powody odmowy wjazdu obejmują przypadki podejrzenia o członkowstwo w grupie terrorystycznej, w zorganizowanych grupach przestępczych, szpiegostwo, udział w zbrodniach wojennych, łamanie praw człowieka oraz zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na zarażenie chorobą zakaźną, na przykład gruźlicą, lub też innych okoliczności, które stanowią zagrożenie dla obywateli Kanady.

“Obecnie rząd nie posiada niezbędnych uprawnień do prowadzenia kontroli osób poruszających się na podstawie umów o ruchu bezwizowym przed ich przybyciem do Kanady” – czytamy w komunikacie – “Powoduje to znaczne koszty opóźnienia i niedogodności dla osób, który odmówiono na lotniskach wstępu na teren Kanady; takie odmowy powodowały też kłopoty dla innych podróżnych, linii lotniczych i kanadyjskich władz.”

Dzięki nowemu systemowi elektronicznej rejestracji niepożądany podróżny będzie wiedział o tym, że nie zostanie wpuszczony na teren Kanady, zanim wsiądzie do samolotu.

Wszystkie negatywne dezycje będą podejmowane przez urzędnika imigracyjnego po gruntownym przeglądzie informacji – deklarują władze.

W sytuacji bardziej skomplikowanych spraw, a oczekuje się, że będzie ich naprawdę niewiele, decyzja będzie podejmowana na wyższym poziomie decyzyjnym, a osoba chcąca odwiedzić Kanadę może być poproszona o skontaktowanie się z kanadyską misją dyplomatyczną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dostarczenie dokumentacji na poparcie swojego wniosku, jak również na rozmowę z urzędnikiem konsularnym, aby potwierdzić, że przyjeżdża do Kanady w dobrej wierze.

Niektóre przypadki mogą wymagać dalszych czynności, które przynależą do Canadian Security Intelligence Service (CSIS – kanadyjski wywiad i kontrwywiad) lub RCMP.

Opłata 7 dolarów jest przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania systemu i przetwarzania danych dla każdego przypadku zezwolenia na podróż. Takie zezwolenie będzie ważne przez okres pięciu lat od daty wydania lub od daty wydania paszportu wnioskodawcy lub dokumentu podróży. Cena ta jest konkurencyjna z podobnymi systemami, które funkcjonują w innych krajach takich jak USA czy Australia.

Jeżeli wprowadzenie systemu elektronicznej autoryzacji podróży się powiedzie, jest wysoce prawdopodobne, że rząd kanadyjski zdecyduje się na umożliwienie podróży bezwizowych do Kanady dla obywateli takich krajów jak Meksyk, Brazylia czy Chile, którzy teraz potrzebują wizy, by przyjechać do Kanady.