Zapowiedź radykalnych zmian w Temporary Foreign Worker Program

Nowości Series czer 21, 2014 at 12:42 pm

Minister Jason Kenney

Minister zatrudnienia Jason Kenney zapowiedział, że rozważa likwidację programu Temporary Foreign Worker (tymczasowa praca dla osób zza granicy) ale póki co będzie go tylko poważnie ograniczał z roku na rok.

W wypowiedzi na antenie radia CBC dziś rano (21 czerwca) Kenney stwierdził w wywiadzie z Terry Milewskim, że zgadza się z opinią, że to wolny rynek powinien regulować politykę zatrudnienia, a konkretne firmy powinny zwiększyć stawki wynagrodzeń tak, aby przyciągać do siebie nowych pracowników.

zz work3- Uczciwie mówiąc, gdbyśmy dzisiaj ustawiali politykę zatrudnienia, nie wprowadziłbym w życie tego programu (Temporary Foreign Worker Program) tak jak dokonano tego w roku 2002. No ale on jest faktem.

- Nie można go zlikwidować? – dopytywał się Milewski.

- Poważnie przymierzaliśmy się do tego – odpowiedział minister. – Poważnie rozpatrywaliśmy to, przed czym się bronią inne kraje rozwinięte, czyli przed masowym strumieniem niskowykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Doszliśmy do konkluzji, że w związku z tym, zarówno ogólne koszty gospodarcze jak i koszty poszczególnych przedsiębiorstw byłyby zbyt wysokie. Prawdopodobnie mogłyby zbankrutować tysiące biznesów.

zz work2Minister Kenney ogłosił w piątek, tuż przed wakacyjną przerwą parlamentarną, że pracodawcy nie będą mogli zatrudniać pracowników zza granicy na tych obszarach, gdzie stopa bezrobocia przekracza 6%.

Ponadto rząd ograniczy coraz bardziej liczbę niskoopłacanych pracowników zagranicznych, jakich dana firma może zatrudniać u siebie do roku 2016. Obecnie jest to 30% stanu załogi, 1 lipca 2015 roku będzie to 20%, a w 2016 już tylko 10% zatrudnionych.

Po 2016 roku rząd zdecyduje czy ograniczy do zera napływ pracowników niskowykwalifikowanych ale- jak zaznaczył minister Kenney: – Rząd będzie starał się dokonać tego w sposób rozważny, gdzie koszty dostosowawcze będą umiarkowane i nie spowodują spustoszenia w tysiącach przedsiębiorstw.

Zapowiedziano też inne zmiany w Temporary Foreign Worker Program:

1. Zwiększenie liczby kontroli. Jedna na cztery firmy będzie kontrolowana raz w roku. Rząd zatrudni 20 dodatkowych inspektorów rynku pracy, powiększając ich liczbę do 60.

2. Opłata za podanie o zatrudnienie pracownika z zagranicy wniesionego przez pracodawcę rośnie ze skutkiem natychmiastowym z $275 do $1000.

3. Kary grzywn w wysokości do 100 tys. dolarów dla pracodawców, którzy nadużywają programu (począwszy od jesieni).

4. Dodatkowe fundusze dla Canada Border Services Agency (agencji służb granicznych) na dochodzenia w sprawach karnych.

5. Publikowanie w sieci nazw firm, które otrzymują uprawnienia do zatrudniania pracowników z zagranicy.

6. Kwartalne raporty publiczne z ilości stanowisk zatwierdzonych w ramach tego programu.

7. Zmniejszenie o połowę okresu czasu, w którym pracownik tymczasowy z zagranicy może być zatrudniony w Kanadzie. Z obecnych czterech do dwóch lat.