Dotacje na remont domów w Mississauga, Brampton, Caledon – do $15.000

Rynek Series lip 30, 2014 at 3:23 pm

zz regionProgram Peel Renovates pomaga osobom starszym lub tym o niskich dochodach pokryć koszt napraw domowych i remontów, które ułatwiają dostępność (accessibility) do domu. Peel Renovates oferuje jednorazową pomoc do kwoty $15,000.

Kwalifikujący się kandydat musi:

- mieć dochód gospodarczy poniżej $60,000 rocznie,

- być mieszkańcem Brampton, Caledon lub Mississaugi,

- być właścicielem domu o wartości nie większej niż $360,385 ( Brampton), $525,501 (Caledon), $400,155 (Mississauga).

Dom musi wymagać remontu w co najmniej jednym z następujących obszarów:

- strukturalny,

- elektryczny,

- wodociągowy,

- systemu grzewczego,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- dostępność (accessibility).

Region of Peel akceptuje nowe aplikacje na program Peel Renovates telefonicznie od poniedziałku 28 lipca 2014 pod numerem 905 793-9200. Dalsze informacje na stronie: www.peelregion.ca/peelrenovates.

zz peel1Informacje o programie dostarczyła nam p. Kinga Melak, pracownik Peel Multicultural Council – charytatywnej organizacji, która pomaga imigrantom (Permanent Residents) w osiedleniu się w Kanadzie. Kinga jest dobrze poinformowana na temat programów rządowych i społecznych mające znaczenie dla imigrantów na każdym etapie osiedlenia się w nowym kraju (www.peelmc.com).