W 70. rocznicę Powstania Warszawskiego

Polacy w Kanadzie Series sier 6, 2014 at 11:59 am

zz powst3Towarzystwo Warszawskie wraz z kilkoma innymi osobami, w tym z Paniami z zarządu Kongresu Poloni Kanadyjskiej, obchodziło 70. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia (piątek) 2014, o godzinie 11:00, poprzez:

- wspólne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim (z pomocą Oli Wiesierskiej, Leszka Skolimowskiego, Mirki i Staszka Rychlickich),

- 70-sekundową ciszę dla złożenia hołdu tysiącom poległym,

- wygłoszenie referatów historycznych na temat powstania (skarbnik TW Teresa Dąbrowska oraz poetka Wanda Bogusz),

- recytację wierszy okolicznościowych (Wanda Bogusz, Marek Chuchała),

- zabranie okolicznościowego głosu przez p. Yvonne Bogorya-Buczkowski z zarządu Kongresu Poloni Kanadyjskiej,

- zaśpiewanie piosenek powstańczych (Pałacyk Michla, itp) z pomocą zespołu muzycznego Vega (Bieniek Jola, Ola Wiesierska, Bogusław Brzozowski) oraz Janusza Giergielewicza, a także poprzez rozmowy uczestników obchodów na temat Powstania Warszawskiego.

Uczczono w ten sposob śmierć wielu tysięcy pomordowanych powstańców (żołnierzy AK i osób cywilnych) oraz ludności cywilnej, w tym młodzieży, dzieci i kobiet, oraz totalne zniszczenie Warszawy przez niemieckie wojsko podczas Powstania Warszawskiego 70 lat temu w walce za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę.

Zarząd Towarzystwa Warszawskiego

Sierpień 2014, Toronto

zz powst1 zz powst4 zz powst5 zz powst6 zz powst7 zz powst8