Jerzy Burski

Odeszli ostatnio Series sier 27, 2014 at 8:02 pm

zz Burski-skan27 sierpnia w wieku 88 lat zmarł Jerzy Burski, były prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz były prezes Okręgu Toronto KPK i harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego pgk.

Jerzy Burski był członkiem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po ucieczce z obozu niemieckiego przedostał się do I Dywizji Pancernej gen. St. Maczka, gdzie otrzymał przydział do Szwadronu Sztabowego Dowództwa Dywizji. Po demobilizacji otrzymał stypendium na studia inżynieryjne.

W Kanadzie znalazł sie w roku 1951, gdzie od początku włącza się w pracę społeczną jako organizator jednostek harcerstwa polskiego. Działa również w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Toronto i jako jeden z doradców premiera prowincji Ontario J. Robartsa ds. wielokulturowości. Organizator pierwszego biura informacyjnego dla nowo przybyłych, które przeradza się w Ośrodek Pomocy Emigrantom. Z jego inicjatywy powstaje Biuro Pomocy Społecznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator wielomiesięcznych demonstracji pod Konsulatem PRL i manifestacji protestacyjnych pod Ratuszem.

W latach 70. powołany przez Gubernatora Ontario do Rady Doradczej Wielokulturowości – pełni tę funkcję przez 5 kadencji. Następnie zasiada w Board of Health City of Toronto.

Kilkakrotny reprezentant ZG KPK w Radzie koordynacyjej Polonii Wolnego Świata w Waszyngtonie, Paryżu, Londynie i Toronto.

Jako pracownik rządu prowincji Ontario, był wielokrotnym konsultantem różnych ministerstw w sprawach dotyczących Polonii, Polski oraz wielokulturowości.

Żonie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.