Mirosław Jankielewicz na radnego Toronto

Polacy w Kanadzie Series wrze 6, 2014 at 4:00 pm

zz jankielewicz2 W nadchodzących wyborach municypalnych w październiku na stanowisko radnego miasta Toronto z Okręgu 6 (Ward 6) startuje kandydat polskiego pochodzenia – Mirosław Jankielewicz.

Jest jednym z wielu imigrantów, którzy przybyli do Kanady szukając lepszego życia i zrealizowali swe marzenia dzięki ciężkiej pracy i determinacji.

Kanadyjskie doświadczenie Jankielewicz rozpoczął 25 lat temu w budownictwie, jako pracownik wytwórni prefabrykatów, a po ukończeniu studiów rozpoczął nową karierę w dziedzinie technologii informatycznych. W tej branży przez ostatnie 17 lat świadczy usługi doradcze dla wiodących kanadyjskich firm, przyczyniając się do ich sukcesu.

Kandydat z Okręgu 6. mieszka w nim od 2007 roku. Jest żonaty. Nie jest związany z żadną partią polityczną.

Jak twierdzi na swojej stronie internetowej (http://www.mj4ward6.ca/about) wartości takie jak uczciwość, rzetelność, szacunek, zaangażowanie, wydajność i pomysłowość są dla niego szczególnie ważne i wierzy, że niezbędne by stać się dobrym liderem. Dziś, zarówno Okręg 6. Jak i miasto Toronto potrzebuje wizji i długoterminowego planu, aby ją zrealizować. Wizja Jankielewicza to “przekształcenie Ward 6 i miasta Toronto w bardziej funkcjonalne miejsce i wiodące Smart Community”.