Kanada: Mistrz świata w wylesianiu

Kanada Series wrze 7, 2014 at 1:14 pm

trees3 zz trees2 zz trees5Kanada wiedzie światowy prym w wycince dziewiczych lasów – dowodzą badania międzynarodowej organizacji Forest Watch.

W latach 2000-13 zniknęło z globu ziemskiego około 8% pierwotnych lasów. Stanowi to około 104 mln akrów lub obszar trzykrotnie większy od terytorium Niemiec.

Oznacza to, że w ciągu ostatnich 13 lat działalność człowieka prowadzi do deforestacji 20.000 hektarów dziewiczego lasu dziennie!

Aż jedna piąta z tego – 21,4% – przypada na Kanadę. To więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.

Rosja na drugim miejscu odpowiada za zniszczenie 20,4% dziewiczych lasów, zaś Brazylia ze swoimi lasów deszczowymi w Amazonii – nieco ponad 14%

- Nie ma woli politycznej co do ochrony lasów ani na federalnym ani na prowincyjnym poziomie – twierdzi Peter Lee z Forest Watch Canada. – Większość wycinek w Kanadzie prowadzi się wciąż na terenie dziewiczego buszu.

Badania przeprowadzono z udziałem Uniwersytetu Maryland, organizacji Greenpeace, World Resources Institute i innych grup.

Przyczyny deforestacji mogą być różne. W Brazylii pozyskuje się grunty do uprawy roli i hodowli ale w Kanadzie chodzi głównie o pozyskiwanie drewna jako podstawowego surowca dla przemysłu i budownictwa. Pozyskane drewno przyniosło gospodarce Kanady zysk ok. 21.5 mld dol. w 2011 roku, co stanowiło 1,2% całej działalności gospodarczej.

Szczegółowe znaliza zdjęć satelitarnych pozwoliła zlokalizować poważne straty lasów w północnej części prowincji preryjnych Kanady oraz ogromne straty wokół operacji na polach roponośnych w pobliżu Fort McMurray w Albercie. Bardzo niewiele zalesiań zastosowano w celu wyrównania ubytków leśnych.

Główne skutki deforestacji to:

- niszczenie naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków

- obniżenie poziomu wód gruntowych, co prowadzi do wysuszania gruntów i ich pustynnienia

- przyspieszony proces erozji gleb

- zmniejszona ilość tlenu w atmosferze, a zwiększona ilość dwutlenku węgla (lasy nazywane są “Płucami Ziemi”)

- do wód na wylesionych terenach trafia mniej materii organicznej, co zubaża sieć troficzną, skutkując m.in. mniejszą biomasą ryb.

Na stronie globalforestwatch.com zamieszczono interaktywną mapę świata sporządzoną przez Forest Watch. Powierzchnie w kolorze różowym wskazują zdegradowane lasów; obszary zalesiane oznaczono kolorem niebieskim.

 

 

 

F; trees