Wielki festyn z Hazel. Wszyscy zaproszeni!

Lokalnie Series wrze 24, 2014 at 6:26 pm

zz hazel1Hazel McCallion odchodzi ze stanowiska burmistrza Mississaugi. Urzędowała 36 lat. Jest to rekord w skali światowej.

Miasto, przy pomocy sponsorów, organizuje wielki festyn pożegnalny.  Będzie to całkowicie bezpłatna impreza publiczna. Odbędzie się w niedzielę, 19 października w Atrium Living Arts Centre. Rozrywka dla całej rodziny będzie trwała cały dzień. Będzie wiele imprez i pokazów również dla dzieci, w których będą mogły wziąć aktywny udział.

Należy nastawić się na niespodzianki. Pełen program jest trzymany w tajemnicy, gdyż organizatorzy chcą przyjemnie zaskoczyć wiekową panią burmistrz.

Jake Dheer

Jake Dheer

„Wszelkie organizacje będą mogły spotkać się z Hazel, złożyć jej oficjalne życzenia na scenie. Wiele firm zarejestrowało się aby złożyć oficjalne podziękowania Hazel za lata, które spędziła pomagając im” – mówi Jake Dheer z Rogers TV, organizator obchodów.

„Spodziewamy się naprawdę dużej ilości ludzi – mówię tu nie o setkach, ale tysiącach. Zaaranżujemy powitania i pozdrowienia od różnych przedstawicieli społeczeństwa. Będzie szansa podejść do Hazel, zrobić sobie z nią zdjęcie, i jestem przekonany, że ona również będzie chciała podziękować ludziom za długoletnie poparcie”.

Maksymilian Buś

PROGRAM

Niedziela, 19 października

Square One, Mississauga, Atrium Living Arts Centre

 

1:00 – Rozpoczęcie: O Canada

1:05 – Oficjalne podziękowania od organizacji

2:15 – Hazel spotka się z publicznością

5:00 – Obiad w LIVE

7:00 – Koncert Uznania w Hammerson Hall. Otwarcie: Scottish Regiment Band.

Bilety: www.livingartscentre.ca

Więcej: www.salutetohazel.com