Antoni Leszek Rapacz

Odeszli ostatnio Series paźd 8, 2014 at 6:44 pm

zz Leszek RapaczAntoni Leszek Rapacz (1935-2014)

W Toronto zmarł w wieku 79 lat Leszek Rapacz, kierownik produkcji filmowej, inżynier mechanik, fotografik. Urodzony w Warszawie 13 czerwca 1935 roku, syn akowca.

Pracował w Polsce w Redakcji Sportowej Telewizji Polskiej, m.in . przy obsłudze Mistrzostw Świata, Wyścigów Pokoju, różnych imprez międzynarodowych. Ściśle współpracował z Mariuszem Walterem przy realizacji reportaży i filmów TVP (jak np. nagrodzone “Autobus z napisem koniec” i “Pilot Makula”). Był kierownikiem programów typu “Światło i dźwięk”, współtwórcą i projektantem technicznym Polskiej Rewii na Lodzie. Podróżował z tą rewią przez kilka lat po krajach Europy, byłego ZSRR i Dalekiego Wschodu. Był jednym z nielicznych w Polsce specjalistów montażu sztucznych, przewoźnych lodowisk.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. W roli inżyniera przebywał m.in. na 2-letnim kontrakcie w Paryżu przy projektowaniu budowy fabryki wyrobów tytoniowych.

W Kanadzie znalazł się w roku 1981, gdzie zastał go stan wojenny. Zaangażowany w pracę polityczno-społeczną (manifestacje pod Konsulatem PRL), kulturalną (Radio Kalejdoskop, obchody rocznicowe), prowadził kącik motoryzacyjny w gazecie “Słowo Solidarność”.

Pogrzeb odbył się 8 października.