Bitwa o nikab podczas przysięgi

Lokalnie Series paźd 17, 2014 at 4:01 pm

zz przysiegaRząd federalny wprowadził zakaz składania przysięgi obywatelskiej osobom zasłaniającym twarz. W związku z tym pewna mieszkanka Mississaugi, nosząca na codzień tradycyjny muzułmański nikab zaskarżyła te decyzję do sądu.

Zunera Ishaq uważa, że rządowy przepis gwałci jej prawa zagwarantowane Kanadyjską Kartą Praw i Swobód, a dotyczące wolności religii i sumienia.

Na rozprawie toczącej się w Toronto, Zunera Ishaq nie była obecna w sądzie. Reprezentował ją prawnik Naseem Mithoowani, który powiedział sędziemu, że zakazywanie noszenia nikabu na ceremonii przyznawania obywatelstwa jest rezultatem prywatnych przekonań byłego ministra imigracji Jasona Kenneya i jego własnej “ideologii kanadyjskich wartości”.

- Prawdziwą motywacją tej polityki jest zmuszenie muzułmańskich kobiet do rezygnacji – choćby na krótko – z przestrzegania zasad religinych – tłumaczył Mithoowani. – Usunięcie zasłony twarzy staje się ważniejsze niż sama przysięga. Kenney zdecydował, że nikab nie przystoi obywatelom Kanady…

zz przysiega1Obecny proces, jeśli zakończy się sukcesem środowisk muzułmańskich – spowoduje zmianę procedur obowiązujących podczas przysięgi obywatelskiej. W roku 2011 minister Kenney wprowadził zakaz przysłaniania twarzy podczas przysięgi – ale dokonał tego w instrukcji szczegółowej a nie w przepisach regulujących. Wprowadził zarazem trudniejsze kryteria egzaminu na obywatelstwo oraz bardziej rygorystyczne wymogi językowe.

Zunera Ishaq nosi nikab od 15 roku życia i uważa, że stał się on częścią jej tożsamości. W 2008, sponsorowana przez męża, przybyła z Pakistanu do Kanady ale w styczniu odmówiła złożenia przysięgi obywatelskiej, kiedy dowiedziała się, że musi odsłonić twarz.

Zunera twierdzi, że nie ma problemu z uchyleniem nikabu w prywatnym otoczeniu, jeśli jest to konieczne dla celów bezpieczeństwa lub identyfikacji, ale nie w chwili składania przysięgi obywatelskiej w pomieszczeniu pełnym wielu obcych osób. Jako przykład podała prawo jazdy, w którym na zdjęciu nie ma zasłoniętej twarzy.

Lorne Waldman, inny prawnik reprezentujący ją w sądzie twierdzi, że Ustawa o Obywatelstwie nie przewiduje aby kandydat na obywatela Kanady musiał być ani widziany ani nawet słyszany podczas składania przysięgi.

- Zunera ma prawo do złożenia przysięgi bez zdejmowania nikabu – twierdzi Waldman.

Jak na razie każdy uczestnik ceremonii składania przysięgi obywatelskiej w Kanadzie musi odsłonić twarz i zostać zidentyfikowanym przez urzędników. W świetle najnowszych przepisów podczas 2-minutowej przysięgi przed sędzią obywatelstwa, twarze muszą pozostać widoczne.