Procedury i formularze imigracyjne

Poradnik Series paźd 18, 2014 at 7:47 pm

Wypełniając formularze (nie tylko imigracyjne) na ogół bardzo niewielu z Państwa nie zastanawia się skąd się wzięły pytana w nich zawarte. Bardzo wiele osób wypełnia formularze, aplikacje oraz wszelkiego typu druki urzędowe szybko, czasami nie czytelnie lub w poczekalni urzędu nie przejmując się zbytnio pytaniami.

Wbrew pozorom, wypełnianie druków urzędowych to bardzo poważna sprawa.

Dla przykładu prawo imigracyjne w bardzo konkretny sposób określa wymagania dla osób starających się o pobyt stały w Kanadzie lub o przyjazd turystyczny. Zgodnie z przepisami musza one podać informacje dotyczące imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania, czyli tzw. informacje podstawowe. Kodeks prawny nazywany Aktem Imigracyjnym wymaga również od osób załatwiających sprawy imigracyjne podania czy są karani, lub brali udział w działaniach wojennych, czy starali się o uchodźstwo lub czy byli deportowani z Kanady lub z innego państwa. Wszystkie te pytania ujęte są w formularzach imigracyjnych i są sformułowane na podstawie przepisów prawa imigracyjnego.

zz apli2Podobnie jest z innymi formularzami urzędowymi. Pytania skierowane w nich do petentów są oparte na odpowiednich aktach prawnych. Na końcu każdego formularza prawie zawsze umieszczona jest klauzula mówiąca ze podawanie fałszywych informacji jest karalne i ze osoba potwierdzająca formularz własnoręcznym podpisem zgadza się na to ze urząd, do którego składany jest formularz lub wniosek może sprawdzić prawdziwość podanych informacji.

Do aplikacji imigracyjnych załączone sa również szczegółowe instrukcje jak je przygotować. Podobnie jest z wnioskami składanymi w innych urzędach. Instrukcje te są bardzo ważne i powinno się je bardzo dokładnie przeczytać przed wypełnieniem jakiegokolwiek wniosku. Niestety mało kto to robi. Czyta się zazwyczaj pytania zawarte w formularzach i wpisuje do formularzy tylko odpowiedzi.

zz apli1Niedokładne lub nie prawidłowe odpowiedzi powodują to ze formularz morze być zwrócony w celu poprawy co oczywiście spowolnia załatwienie sprawy. Jeden z moich klientów przypadek nie prawidłowo wpisał do jednej aplikacji imigracyjnej swoja datę urodzenia oraz nazwisko. Urzędnik, który rozpatrywał jego sprawę musiał się śpieszyć i nie porównał informacji zawartej we wniosku imigracyjnym z aktem urodzeni klienta.

W rezultacie sprawa została załatwiona, ale dokumentach końcowych widniała nieprawidłowa data urodzenia oraz nazwisko klienta. Biurokratycznie, został wiec stworzony nowy człowiek. „Prostowanie” pomyłek zajęło ponad osiem miesięcy w czasie, których klient bardzo się denerwował.

W innym przypadku ktoś świadomie zataił w aplikacjach posiadanie wyroku sądowego. Niestety, urząd imigracyjny sprawdził „własnymi kanałami” prawdomówność wnioskodawcy. Na co zresztą zgodził się sam wnioskodawca podpisując wniosek. W rezultacie została wydana decyzja negatywna uzasadniona fałszowaniem informacji. Klient również w tym samym momencie stracił zaufanie urzędu imigracyjnego, co z kolei spowodowało, że po ponownym złożeniu podania imigracyjnego w urzędzie, każda informacja oraz dokument pomocniczy był bardzo dokładnie sprawdzany.

zz apli3Ministerstwo imigracji podaje na swoich stronach internetowych, że jednym z głównych powodów opóźniające rozpatrywanie spraw imigracyjnych jest NIEPRAWIDŁOWE WYPELNIANIE WNIOSKÓW (aplikacji imigracyjnych). Jak więc widać wypełnianie dokumentów, które wydaje się sprawą z pozoru błahą jest rzeczą bardzo poważną, a nawet mogącą mieć bardzo poważne negatywne konsekwencje.

Najczęściej spotykane powody złego wypełniania dokumentów to:

  1. Niezrozumienie lub zlekceważenie z pozoru łatwego pytania
  2. Nie czytanie instrukcji załączonych do formularzy
  3. Nieprawidłowa interpretacja instrukcji załączonych do formularzy
  4. Zatajanie informacji w nadziei że „nikt się nie dowie”
  5. Podawanie nieprawdziwych informacji
  6. Niekompletne wypełnienie formularza spowodowane przeoczeniem
  7. Brak podpisu oraz daty na końcu formularza.

Dlatego tez zanim Państwo podpiszą wypełniony formularz warto jest bardzo dokładnie sprawdzić czy nie ma w nim jakichś błędów.