Wynne – najważniesze są: motoryzacja, kadry, infrastruktura i emerytury

Lokalnie Series paźd 19, 2014 at 10:00 am

wynne

W Windsor odbyło się pierwsze po wygranych wyborach spotkanie aktywistów ontaryjskich Liberałów.  Przed 500 uczestnikami zjazdu premier Kathleen Wynne nakreśliła priorytety rządu na najbliższe lata.

Na szczycie listy znajduje się zmniejszenie bezrobocia i wykreowanie nowych miejsc pracy.

- Sektor produkcyjny  to najważniesza część naszej gospodarki – stwierdziła premier – Musimy pracować na rzecz stworzenia możłiwości wzrostu gospodarczego.

Wynne podkreśliła wagę sektora motoryzacyjnego dla dalszego rozwoju przemysłu prowincji.

- Konsekwentnie pracujemy na rzecz sektora motoryzacyjnego. Będziemy to robić nadal – mówiła premier – Wszystkie firmy samochodowe są niezwykle ważne dla prowincji Ontario i będzie tak nadal w przyszłości.

Premier powiedziała, że rząd będzie koncentrował się na czterech filarach wzrostu: lepszej infrastrukturze, szkoleniu pracowników i poprawie ich umiejętności,  poprawie koniunktury i silniejszych i bardziej elastycznych planach emerytalnych.

Za niezwykle ważne dla Ontario uznała przeprowadzenie programu legislacyjnego, który wdrożyłby nowe przepisy emerytalne.  Ma to nastąpić w 2017 roku.