Odznaczenia „Beliny” wracają z Kanady do Polski

Polacy w Kanadzie Series paźd 24, 2014 at 4:33 pm

zz belina1Rodzina pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego zdecydowała o przekazaniu do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bezcennej kolekcji jego orderów i odznaczeń. Konsulat Generalny RP w Toronto zaangażował się w odbiór pamiątek.

Dziś (24 października 2014 r.) Konsul Generalny Grzegorz Morawski spotkał się z synową pułkownika, Panią Amelią Prażmowską oraz dalszą rodziną osiadłą na stałe w miejscowości Oshawa w Ontario. W czasie tego spotkania miał zaszczyt przyjąć pamiątki po „Belinie” z rąk Pani Prażmowskiej, wdowy po Zbigniewie – synu Pułkownika.

Władysław Belina-Prażmowski dla historii niepodległej Polski jest postacią legendarną. 3 sierpnia 1914 roku na czele patrolu ułańskiego, słynnej „siódemki”, przekroczył granicę zaboru rosyjskiego, rozpoczynając powstanie zbrojne, które faktycznie zakończyło się w 1918 roku. „Beliniacy” to pierwszy regularny polski oddział wojskowy, który z bronią w ręku i w mundurach z orłami na czapkach rozpoczął walkę o niepodległość. „Siódemka Beliny” stała się zalążkiem kawalerii legionowej, owianej nimbem bohaterskiej chwały, opiewanej w pieśni i poezji żołnierskiej, która przeniosła „Belniaków” do legendy i tradycji Wojska Polskiego, do tradycji narodowej.

Władysław Belina-Prażmowski

Władysław Belina-Prażmowski

Pułkownik Władysław Belina-Prażmowski, był w latach 1914–1918 dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionowych, a w latach 1918–1920 organizatorem i dowódcą I Brygady Jazdy w wojnie z bolszewicką Rosją. W kwietniu 1919 roku „Belina” na czele swej brygady oswobodził z rąk sowieckich Wilno, ukochane miasto Józefa Piłsudskiego. Brał udział w wielu bitwach i bojach toczonych o granice Rzeczypospolitej. W odrodzonej Polsce był wojewodą lwowskim i krakowskim.

Pułkownika Władysława Belinę-Prażmowskiego wiązała z Marszałkiem nie tylko podległość służbowa, ale również szczera przyjaźń, scementowana wspólną walką, przyjaźń, która przerodziła się w serdeczne więzi wiążące obie rodziny. Z rąk Marszałka otrzymał „Belina” większość odznaczeń, m.in.: Krzyż Virtuti Militari – za szczególne męstwo na polu walki, Krzyż Niepodległości z mieczami, Order Odrodzenia Polski, kilkakrotnie nadany Krzyż Walecznych. Zbiór zawiera ponadto około 20 innych orderów, odznaczeń i odznak honorowych, nie tylko polskich, lecz także łotewskich, estońskich i węgierskich.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało powołane w 2008 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Jego sercem jest Dworek Milusin. Celem muzeum jest gromadzenie i ochrona pamiątek związanych z Marszałkiem i jego współpracownikami, walką o niepodległość i odbudową Państwa Polskiego.

W 2017 roku zbiory Muzeum będą eksponowane na wystawie stałej w nowoczesnym budynku, zbudowanym nieopodal dworku w Sulejówku. Obecnie trwają prace projektowe nad ekspozycją stałą oraz kompletowanie zbiorów.