Seniorzy coraz częściej borykają się z długami i bankructwem

Kanada Series list 1, 2014 at 12:44 pm

zz seniorzyW całej Kanadzie gwałtownie rośnie liczba seniorów, którzy przechodzą na emeryturę z długami zamiast z oszczędnościami, i coraz częściej deklarują bankructwo. Mówi o tym najnowszy raport przygotowany na zlecenie rządu federalnego.

Jedną z głównych przyczyn tego trendu jest potrzeba wspomagania dzieci, którym coraz dłużej zabiera znalezienie pracy i usamodzielnienie – przekonują autorzy badań opublikowanych przez Financial Consumer Agency of Canada.

- Maleje także liczba seniorów na zarejstrowanych planach emerytalnych. Rośnie coraz bardziej różnica w nierówności dochodów nierówności dochodów u osób powyżej 65 roku życia. Demograficzne, gospodarcze, i behawioralne trendy wskazują, że obecne realia dla Kanadyjczyków w wieku emerytalnym są wielkim wyzwaniem – mówi raport.

Seniorzy borykaja się również z brakiem tzw. wiedzy wiedzy finansowej. Wraz z wiekiem mają coraz większe trudności z ułożeniem swoich spraw finansowych. Są także o wiele bardziej podatni na oszustwa finansowe.

Raport zaleca rządowi, aby strategie finansowe uwzględniały proces starzenia się i stygmatyzacji osób starszych, ich stanu zdrowia i podatności na oszustwa. Wielu seniorów nie zna świata internetu, co również przyczynia się do ich kłopotów przy zarządzaniu finansami.

Kwestię analfabetyzmu internetowego podniosło kilku niezałeżnych ekspertów jako największą pojedynczą przeszkodę lub barierę dla wielu seniorów w zakresie poprawy ich znajomości zagadnień finansowych i umiejętności zarządzania finansami – można przeczytać w raporcie.

Liczba Kanadyjczyków pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego podwoiła w ciągu ostatnich 7 lat. Obecnie blisko 600 tysięcy seniorów w Kanadzie pozostaje na stanowisku pracy.