Ksiądz Isakowicz-Zaleski w Kanadzie

Polacy w Kanadzie Series list 5, 2014 at 5:35 am
Na terenie ośrodka w Radwanowicach z siostrą Terenią i księdzem T. Isakowiczem-Zaleskim

Na terenie ośrodka w Radwanowicach z siostrą Terenią i księdzem T.
Isakowiczem-Zaleskim

Nazwisko księdza Isakowicza-Zaleskiego z pewnością nie jest nam obce. Kojarzy się z ruchem solidarnościowym, polityką, lustracją w Kościele, podejmowaniem problemów trudnych, pamięcią o Kresach, konsekwentym domaganiem się prawdy o Wołyniu…

Lecz w tej mieszaninie informacji często zapomina się o tym co stanowi obecnie trzon życia ks. Isakowicza-Zaleskiego czyli o Fundacji im. Brata Alberta. Fundacji, której od wielu lat jest prezesem, służącej ludziom niepełnosprawym. Właśnie wśród ludzi niepełnosprawnych w Radwanowicach ks. Isakowicz-Zaleski znalazł swój dom. Ludzie niepełnosprawni stali jego rodziną.

Fundacja im. Brata Alberta powstała z incjatywy hrabiego Stanisława Pruszyńskiego. Pierwsza jej placówka została założona na terenie majątku Zofii Tetelowskiej w miejscowości Radwanowice. Majątek znajdował się wtedy w kompletnej ruinie.

Stanisław Pruszyński umierając przekazał pałeczkę ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu. Poczatkowo trudny obowiązek zmienił się z wolna w wypełnione miłością i radością przesłanie – troskę o dzień codzienny ludzi najbardziej potrzebujących, dzielenie się z nimi powszednim chlebem, wspólne przeżywanie radości i smutków życia.

Krzysztof i Józef, mieszkańcy Radwanowic prezentują nam pracownie ośrodka

Krzysztof i Józef, mieszkańcy Radwanowic prezentują nam pracownie ośrodka

Dwukrotne z moją siostrą Terenią odwiedziłyśmy ośrodek w Radwanowicach. Uderzyła nas ogromna praca ludzi, którzy starają się nadać sens życiu człowieka niepełnosprawnego. Stworzyć warunki gdzie człowiek ten ma poczucie własnej wartości, czuje się potrzebny, wierzy w sens swojej pracy, ma poczucie przynależności – wobec którego stawia się też pewne wymagania.

Słuchałyśmy opowiadań ks. Isakowicza-Zaleskiego o radwanowickim życiu. Niektóre z tych opowiadań szczególnie utkwiły nam w pamięci, jak to o pogrzebie siostry jednego z niepełnosprawnych, pochowanej na koszt miasta.

I kiedy nikt nie pamiętał o tej opuszczonej przez los i ludzi dziewczynie, na cmentarzu zjawił się ks.Isakowicz w asyście ubranych w komże ministranckie mieszkańców Radwanowic. Modlili się za jej duszę, odprawili obrządek pogrzebu. Dla nich i dla księdza była siostrą kolegi. I tak odeszła otoczona modlitwą rodziny, której nigdy nie miała. Wypełnili puste miejsce na cmenatrzu…

W świecie promującym eutanazję, masowe zabijanie dzieci niepełnosprawnych już w łonie matki odpowiedź katolika powinna być zawsze jednoznaczna i aktywna. Taką odpowiedzią jest między innymi wspieranie swoją pracą miejsc takich jak Radwanowice, i przez to uczynienie ludzi niepełnosprawnych częścią naszych rodzin, częścią naszych katolickich wspólnot. Taką postawą ochronimy sami siebie przed propragandą, której można tak łatwo obecnie ulec. Propagandą, która posługuje się słowami: litość, dobroć, ludzka godność – a która tak naprawdę chce uczynić nas mordercami najsłabszych w społeczeństwie.

A może Ci niepełnosprawni swoją modlitwą wdzięczności wypełnią kiedyś puste miejsce w naszym życiu…

Obecnie Fundacja im. Brata Alberta rozpoczęła budowę kolejnego domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, będących sierotami. Tym razem jest to nowy pawilon przy istniejącym już Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 w Łodzi.

Wkrótce Ksiądz Isakowicz – Zaleski odwiedzi znów Kanadę, by spotkać się z nami, opowiadać o radwanowickim życiu i nie tylko.

Przyjdźmy, posłuchajmy, wesprzyjmy jego pracę – naszą pracą.   W ten sposób dzięki nam ktoś bezdomy i opuszczony odnajdzie w Łodzi swój dom, w którym spokojnie przyłoży głowę do poduszki. W ten sposób przybędzie ktoś nowy w naszej rodzinie.

Marta Juza-Jakubowska

 

Terminy spotkań z Polonią:

Montreal: niedziela 16 listopada 2014 godz. 17 w sali Polsko – Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, 3561 rue Belair

Toronto: piątek 21 listopada 2014 godz. 19 w sali Związku Narodowego Polskiego , Gmina 1 przy 71 Judson St.

Hamilton: sobota 22 listopada 2014 godz. 18:15 w sali parafialnej Kościoła Świętego Stanisława Kostki,

Guelph: niedziela 23 listopada 2014 po Mszy Świętej o godz. 12 w sali parafialnej Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego

Kitchener: środa 26 listopada 2014 po Mszy Świętej o godz. 19 w sali parafialnej Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa

Spotkania mają cel dobroczynny- kwesta na rzecz rozbudowy placówek dla osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta.

Po więcej informacji prosimy kontaktować się z panem Edwardem Olszówką [email protected]