Wiarygodność kredytowa

Any Uncategorized Series list 15, 2014 at 1:19 pm

zz credit2Wiarygodność kredytowa każdego z nas to element szalenie ważny w chwili, kiedy chcemy korzystać z pieniędzy pożyczanych, wszystko jedno czy w postaci pożyczki hipotecznej, karty kredytowej czy linii kredytowej. Określa się ją na podstawie historii kredytowej (credit history, credit report, credit record) czyli rejestru transakcji pożyczek i wywiązywania się z tych pożyczek w przeszłości. Wpływ ma terminowość spłat oraz wszelkie drobne i grubsze “przewinienia”, jak np. bankructwo.

Wiarygodność kredytowa określa naszą zdolność do spłaty w ustalonym terminie zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Z chwilą, kiedy ubiegamy się o kredyt w banku, sklepie czy na kartę kredytową – informacja o tym przekazywana jest do specjalnego biura informacji kredytowej (credit bureau), gdzie przechowywane są informacje o naszej przeszłości kredytobiorcy. Na podstawie jej opinii, kredytodawca, który analizuje nasz tryb spłacania starych długów, podejmuje decyzję o przyznaniu (lub nie) nowej pożyczki.

Często dzieje się tak, że niezbyt dobry rekord nie przesądza o odrzuceniu naszego podania, ale podwyższa odestki od spłaty kredytu, gdyż kredytobiorca chce maksymalnie pomniejszyć swoje ryzyko. Jest to pewna forma dyskryminacji, na którą jednak nigdzie nie możemy się poskarżyć. Otrzymanie pożyczki nie jest prawem, a przywilejem – jak uważają bankierzy.

zz credit3Dwa najważniejsze w Kanadzie biura informacji kredytowej to Equifax i TransUnion, oba amerykańskie. W celu uproszczenia swojego raportu, biura stosują specjalny algorytm matematyczny, który stanowi o tym, czy nasz kredyt jest mniej czy bardziej dobry. Jest on oparty na wartościach od 300 (najgorszy z możliwych) do 900 (idealny) punktów.

Przeważnie nalicza się go wykorzystując metody statystyczne i analizując behawioralnie dotychczasową obsługę przez klienta produktów finansowych. Wszystkie biura kredytowe oferują taką punktową metodę oceny zdolności kredytowej (credit score) jako usługę komplementarną. Osoby z niską punktacją otrzymają odmowę udzielenia kredytu. Ale mogą również przedstawić lepsze zabezpieczenie zwrotności kredytu (przez np. wyższe zarobki), lub starać się o niższy kredyt.

Aby zrozumieć nasz raport kredytowy, rząd kanadyjski wydaje darmową broszurę “Understanding Your Credit Report and Credit Score”. Książeczka zawiera podnadto kilka praktycznych rad, jak zbudować lub jak naprawić dotychczasowy rekord, niektóre z nich przekazujemy poniżej. Broszura dostępna jest w Internecie pod adresem: http://www.fcac.gc.ca.

zz credit1W Stanach Zjednoczonych każdy konsument ma prawo do rocznego, bezpłatnego sprawozdania o stanie swojego rekordu kredytowego. W Kanadzie może go dostać wiele razy, pod warunkiem, że za każdym razem złoży pisemną prośbę, a raport zostanie przesłany mu pocztą. Jeśli ktoś zakwestionuje istnienie błędnych lub niedokładnych danych, ma prawo żądać ich korekty, na co biura mają 30 dni czasu, ale na ogół czynią to w trakcie do dwóch tygodni, wykazując przy tym sporo dobrej woli.

W Kanadzie wskutek złego rekordu nie otrzymamy pożyczki, ale może on również zaważyć na decyzjach o wynajęciu nam lokalu mieszkaniowego, uzyskaniu określonej pracy pracy lub ubezpieczenia.

Jedną z najlepszych metod wybudowania lub odbudowania (np. po bankructwie) wiarygodności kredytowej jest uzyskanie tzw. secured credit card. Wydają ją m.in. takie instytucje finansowe, jak ATB Financial Secured Mastercard, Capital One Mastercard i Home Trust Company Visa.

Polega ona na tym, że nie wykorzystuje pożyczonego kredytu tylko nasz własny depozyt pieniężny (od kilkuset dolarów do kilku tysięcy), z którego korzystamy przy transakcjach lub przy opłacaniu rachunków. Jeżeli robimy to regularnie i terminowo, odbudowujemy skutecznie naszą zdolność kredytową i po pewnym czasie łatwiej jest uzyskać normalną (unsecured) kartę kredytową.

Inną metodą jest znalezienie przyjaciela lub członka rodziny z dobrym kredytem finansowym i złożenie podania o wspólną kartę kredytową (joint card). Można również znaleźć gwarantora (co-signer), który poręczy za nas, że w przypadku niezdolności do spłacania kredytu, przejmie ten obowiązek na siebie.

Swoje własne karty kredytowe wydają również wielkie lokalne sieci sklepowe (np. The Bay czy Future Shop). Nie są one tak rygorystyczne jak banki i wydana karta ważna jest tylko w tych sklepach (zwykle jest wysoko oprocentowana), ale jej regularne spłacanie także skutecznie wpływa na reperację naszej wiarygodności kredytowej.

(tp)