Procenty w górę od maja?

Rynek Series list 25, 2014 at 11:55 am

zz bankW maju 2015 roku Bank of Canada podniesie główną stopę procentową – tak prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, Organization for Economic Co-operation and Development), mimo iż wielu ekonomistów zakłada, że stanie się to znacznie później. W swoim najnowszym raporcie „Economic Outlook“, organizacja z siedzibą w Paryżu twierdzi, że kanadyjski bank centralny będzie w końcu musiał podnieść niską obecnie stopę procentową (1%), aby „podołać presji inflacyjnej“. Następnie stopa ta będzie systematycznie rosnąć, co oczywiście podroży wszelkie kredyty, włącznie z tymi najważniejszymi – hipotetycznymi. “Polityka pieniężna przez jakiś czas była wysoce akomodacyjna” – czytamy w 236 stronicowym raporcie. – “Biorąc pod uwagę niepewność co do zwolnienia tempa rozwoju gospodarczego, Bank Kanady powinien zmienić nastawienie w swej obecnej polityce i rozpocząć stopniowe wycofywanie bodźców stymulujących gospodarkę“. W ocenie wielu ekonomistów, Bank Kanady nie zmieni swego stanowiska w sprawie podstawowej stopy procentowej co najmniej do końca roku 2015. Podstawowa stopa procentowa stanowi punkt odniesienia (stopa pożyczek overnight pomiędzy bankami prywatnym). Na obecnym poziomie 1% utrzymywana jest już ponad cztery lata. Kilka lat wcześniej OECD doradzała Kanadzie aby nie była zbyt agresywna w podnoszeniu stóp procentowych, gdyż zmniejszenie stymulujących gospodarkę wydatków budżetu państwa, wydatków na konsumpcję w sytuacji wysokiego poziomu zadłużenia gospodarstw domowych oraz silny dolar kanadyjski mogą ograniczać wzrost gospodarczy. Obecnie OECD przewiduje również, że gospodarka Kanady wzrośnie w przyszłym roku o 2,6%, a o kolejne 2,4% w roku 2016 roku, w dużej mierze dzięki popytowi eksportowemu gospodarki amerykańskiej.