Nagroda z Izraela dla prof. Grabowskiego z Ottawy

Polacy w Kanadzie Series grud 9, 2014 at 4:08 pm
Historyk, prof. Jan Grabowski

Historyk, prof. Jan Grabowski

Profesor Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie został wyróżniony przez izraelski instytut Yad Vashem w Jerozolimie międzynarodową nagrodą przyznawaną za książki poświęcone badaniom nad holokaustem.

Książka wydana przez Indiana University Press nie jest miłą lekturą. Zatytułowana jest “Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland” (Polowania na Żydów: zdrady i morderstwa w okupowanej przez Niemców Polsce) i zgodnie z tytułem dokumentuje udział polskich obywateli w lokalizowaniu i zabijaniu Żydów podczas holokaustu. Bibliografię stanowią źródła zarówno polskie, jak i żydowskie oraz niemieckie, a autor skupia się na o losie Żydów na przykładzie poszczególnych jednostek.

zz grabowski2“Kiedy została po raz pierwszy opublikowana w języku polskim w roku 2011, książka Grabowskiego stała się przedmiotem zażartej dyskusji w mainstreamowych mediach polskich, ukazując że może skutecznie przebić się przez czysto akademicki kanon i wpłynąć na powszechne postrzeganie społeczne tego kluczowego rozdziału stosunków polsko-żydowskich” – napisali członkowie komitetu przyznającego nagrodę Yad Vashem. – “Kunszt badań Grabowskiego jest wzorowy i obrazuje, iż uważna lektura materiałów archiwalnych umożliwia szczegółową rekonstrukcję życia osobistego (i śmierci) w opowieściach o ukrywających się Żydach.

W skład wspomnianego komitetu wchodził m.in.: prof. Jan Tomasz Gross z Princetown University, autor kontrowersyjnych książek “Sąsiedzi” i “Złote żniwa”.

Sala Nazwisk w Muzeum Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, które honoruje medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznawanym (często pośmiertnie) nie-Żydom, którzy w czasie holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Dotychczas medal otrzymało prawie 25 tys. osób z 49 krajów, w tym ponad 6,5 tys. Polaków. Od kilku lat bohaterom nie sadzi się już drzewek z powodu braku miejsca.

Sala Nazwisk w Muzeum Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, które honoruje medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznawanym (często pośmiertnie) nie-Żydom, którzy w czasie holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Dotychczas medal otrzymało prawie 25 tys. osób z 49 krajów, w tym ponad 6,5 tys. Polaków. Od kilku lat bohaterom nie sadzi się już drzewek z powodu braku miejsca.