$400 dla emerytów z Mississaugi, Brampton i Caledon

Rynek Series grud 18, 2014 at 3:12 pm

zz pocztaRegion Peel (z miastami Mississauga, Brampton, Caledon) uczestniczy w programie rabatowym, który pozwala uprawnionym osobom starszym (lub niepełnosprawnym) na odjęcie $400 od podatku od nieruchomości.

Rabat taki został stworzony z myślą o zapewnieniu wsparcia seniorom w trudnej sytuacji i osobom niepełnosprawnym o niskich dochodach.

Koszt rabatu biorą na siebie region, miasto i kuratorium oświaty w takiej samej proporcji, jaki jest ich udział w przychodach podatkowych.

Czasu pozostało niewiele: podania za mijający rok podatkowy należy złożyć do 31 grudnia 2014 r.

Osoby uprawnione mogą ubiegać się o rabat jeżeli są właścicielem nieruchomości, małżonkiem właściciela lub partnerem właściciela o tej samej płci i jeżeli co najmniej jedno z nich:

- Jest w wieku powyżej 65 lat i otrzymuje GIS (guaranteed income supplement) czyli gwarantowane uzupełnienie dochodów na podstawie ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym (Old Age Security Act);

lub

- Otrzymuje zasiłek, świadczenia lub uzupełnienie dochodu jako osoba niepełnosprawna w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych (Family Benefits Act) lub na podstawie ustawy Ontario Disability Support Program Act.

Każdy księgowy sporządzający zeznanie podatkowe bez trudu określi czy dana osoba spełnia warunki otrzymywania rabatu.

Jak ubiegać się o rabat?

Osoby uprawnione wypełniają odpowiedni formularza zgłoszeniowy i odsyłają go do władz miasta, w którym znajduje się nieruchomość, np.:

Mississauga

Mississauga Taxes

300 City Centre Drive

Mississauga, Ontario

L5B 3C1

Brampton

Brampton Taxes

2 Wellington St. West

Brampton, Ontario

L6Y 4R2

Caledon

Caledon Taxes

6311 Old Church Rd.

Caledon East, Ontario

L7C 1J6

Formularz można odebrać w powyższych lokalizacjach lub dzwoniąc pod odpowiedni numer wydziału podatkowego:

City of Mississauga Tax Department: 905-615-4311

City of Brampton Tax Department: 905-874-2200

Town of Caledon: 905-584-2272 (na centrali prosić o połączenie z Tax Department).