Najbardziej poszukiwane zawody w Kanadzie. Kucharze na czele listy

Rynek Series grud 27, 2014 at 3:41 pm

zz cook2Kanada jest znana z gospodarki opartej na zasobach naturalnych ale trudno to wynioskować gdy patrzy się na listę najbardziej poszukiwanych zawodów miejsc pracy w tym kraju. Listę takich zawodów zestawił wyspecjalizowany w pośrednictwie pracy portal Workopolis.

Według niej Kanada przedstawia się raczej jako kraj gospodarki usługowej. Ma to sens, jeśli uświadomić sobie, że trzy czwarte Kanadyjczyków jest zatrudnionych właśnie w usługach.

Według zestawienia Workopolis, najbardziej poszukiwani… są kucharze. Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele handlowi (sales reps). Na trzecim… nianie!

Workopolis analizuje także trendy na rynku pracy, z których wynika, że w roku 2014 najbardziej wzrósł popyt na lekarzy specjalistów (wzrost aż o 161%), podczas gdy zapotrzebowanie na ekonomistów spadło aż o 151%.

Olbrzymie problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie mogą też mieć dyrektorzy programowi ds. sportu i rekreacji.

Złe wieści również dla górników: spadek cen metali kolorowych i nasycenie rynków wyrobami stalowymi z Chin pociągnął za sobą również zmniejszone wydobycie w kanadyjskich kopalniach.

Zapoznaj się z najbardziej poszukiwanymi zawodami w Kanadzie w 2014 roku, zgodnie z numerami z bazą danych Workopolis i ze względu na różne kryteria – TUTAJ.