TTC: droższe bilety ale czy lepszy serwis?

Rynek Series luty 3, 2015 at 11:45 am

zz ttc1Dyrekcja TTC zaakceptowała swój budżet, jak również związaną z nim podwyżkę cen biletów z dniem 1 marca br.

Cena żetonu (token) wzrośnie o 10 centów (z $2.70 do $2.80), a cena miesięcznego biletu Metropass dla dorosłych o $7.75 (i wyniesie $141.50). Tygodniowy Metropass drożeje o $1.50 do poziomu $40.75.

Nie ulegnie zmianom jednorazowa opłata za przejazd płacona w gotówce ($3). Ponadto nowością jest nagłośnione wcześniej przez burmistrza Johna Tory’ego zwolnienie z opłat wszelkich dzieci w wieku do lat 12.

Przyjęty budżet TTC zakłada przeznaczenie 95 mln dolarów na poprawę usług komunikacji publicznej po zaakceptowaniu subsydiowania przez Radę Miejską, która musi także przyjąć budżet TTC.

Podwyżkę cen poprzedziły konsultacje społeczne, podczas których władze TTC usłyszały wiele gorzkich słów krytyki.

zz ttc2Wiele osób kwestionowało kolejną podwyżkę cen biletów uznając jednocześnie, że można zrezygnować z nakładów w infrastrukturę ale dyrektor TTC Josh Collie uznał takie wnioski za „miłe ale nie realistyczne“. Zapewnił, że pasażerowie z pewnością odczują pozytywne zmiany nadchodzące w komunikacji publicznej.

Wiele zebranych osób reprezentujących środowisko konsumenckie skandowało co chwilę “Up with service down with fares” (Lepszy serwis, niższe ceny!). TTC również posiadało przychylną sobie „klakę“, która reagowała oklaskami na wzmianki o planowanych usprawnieniach. Dyrektor Collie musiał ją nawet uciszać.