Melody Torcolacci już nie naucza o szkodliwości szczepień

Kanada Series luty 10, 2015 at 4:02 pm
Prof. Torcolacci

Prof. Torcolacci

Melody Torcolacci, wykładowczyni z Queen’s University została zwolniona z prowadzenia kursu, na którym nauczała, że szczepienie ochronne może być szkodliwe, co nie jest zgodne z oficjalnie przyjętą polityką służby zdrowia.

Rzecznik uczelni oświadczył, że docent Torcolacci sama zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej z prowadzenia kursu „Health 102: Physical Determinants of Health“ dla studentów pierwszego roku do końca roku akademickiego i władze na to przystały. Trwają dyskusje co do prowadzenia przez nią innych kursów.

Torcolacci jest adiunktem w przyuczelnianej szkole kinezjologii i nauk o zdrowiu. Jej uczelnia trafiła na pierwsze stronach gazet w zeszłym tygodniu, kiedy to prezentacja PowerPoint jaką stosuje wykładowczyni okazała się dowodem na to, że mocno powątpiewa ona w skuteczność szczpionek oochronnych, a nawet zakłada, że mogą one być szkodliwe (np. wywoływać autyzm u dzieci).

zz torco2Władze uczelni rozpoczęły wewnętrzne dochodzenie w celu zbadania sytuacji, na którą podobno wielu studentów uskarżało się w ostatnich latach. Władze utrzymują, że nie wiedziały o tym wcześniej ale uczelniany lekarz, dr Ian Gemmill, oświadczył mediom, że dwa lata temu napisał do dyrektora Wydziału Kinezyterapii sprzeciw wobec nauczania Melody Torlacci, gdy przejrzał materiały szkoleniowe przedstawione mu przez jednego ze studentów. Dr Gemmill nigdy nie otrzymał odpowiedzi.