Sąd Najwyższy za wolnością wyznania

Kanada Series marz 21, 2015 at 3:35 pm

zz loyola3Kanadyjski Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie, w którym uznał, że rząd Quebeku naruszył swobody religijne katolickiej szkoły średniej Loyola High School orzez przymuszanie jej do nauczania opracowanego w Ministerstwie Oświaty programu o religii i etyce.

Sędziowie byli jednak podzieleni stosunkiem głosów 4:3 co do tego jak rozwiązać nabrzmiały konflikt pomiędzy swobodami religijnymi, a potrzebą wdrażania świeckiego prawa w prowincji. Mniejszość sędziowska bowiem sądzi, że większość nie uwzgledniła w swej decyzji właściwej równowagi pomiędzy ochroną wolności religii a potrzebą przestrzegania prawa.

Loyola High School

Loyola High School

W najwęższym sensie prawnym, orzeczenie uznaje apelację prowadzonej przez jezuitów Loyola High School, która to szkoła chce mieć prawo do stosowania własnego programu religii i etyki według perspektywy katolickiej.

Szkoła musi obecnie ponownie zwrócić się do quebeckiego Ministerstwa Oświaty o wykluczenie z wymogu nauczania ogólnego programu, a ministerstwo musi respektować orzeczenie sądu.

- Rządowy program nauczania „Ethics and Religious Culture“ został pomyślany jako sposób przedstawienia uczniom wartości innych religi oraz dążenie do wspólnego dobra – powiedział dziennikarzom były dyrektor szkoły, Paul Donovan. - Są to cele godne pochwały. Jednak nie uważamy, że aby je osiągać, musielibyśmy znosić wartości religijne w kontekście naszej szkoły.

Quebecki minister edukacji François Blais powiedział, że nie od razu skomentuje wyrok.

To już druga decyzja wydana przez Sąd Najwyższy w podobnej sprawie ale z odmiennym orzeczeniem. W 2012 roku orzeczono, że nauczanie uczniów o róznych religiach świata w szkole publicznej w Drummondville (Quebec) nie narusza praw katolickich rodziców, którzy chcą wychowywać swe dzieci w wierze.