Wykrywacz czadu już obowiązkowy

Rynek Series kwie 17, 2015 at 12:04 pm

zz czad3Od 15 kwietnia 2015 roku przepisy przeciwpożarowe wymagają pod karą grzywny posiadania w każdym domu w Ontario czujnika wykrywającego ulatniający się tlenek węgla.

W świetle przepisów opisanych w Ustawie 77, i w przepisach przeciwpożarowych (Section 2.16 Ontario Fire Code), detektory takie (carbon monoxide alarms) należy zainstalować w pomieszczeniach sypialnych w domach mieszkalnych. W budynkach apartamentowych każdego formatu, czujniki muszą być umieszczone w pobliżu sypialni.

Laurie Hawkins, jej mąż Richard, i ich dwoje dzieci śmiertelnie zatrułp się gazem w 2008 roku, ponieważ ich dom w Woodstock nie był wyposażony w wykrywacz tlenku węgla.

Laurie Hawkins, jej mąż Richard, i ich dwoje dzieci śmiertelnie zatruło się gazem w 2008 roku, ponieważ ich dom w Woodstock nie był wyposażony w wykrywacz tlenku węgla.

Ustawę 77 nazywa się też ustawą Hawkinsa-Gignaca w celu upamiętnienia pewnej rodziny z Woodstock. Policjantka OPP Laurie Hawkins, jej mąż Richard oraz dwójka dzieci Cassie i Jordan zginęli w grudniu 2007 w efekcie ulatniającego się tlenku węgla. Nie mieli czujnika. Po ich śmierci, wujek policjantki, emerytowany strażak John Gignac doprowadził do przeforsowania umowy o obowiązkowym posiadaniu czujników w prowincji.

Rokrocznie czad zabija w Kanadzie około 50 osób, w tym w Ontario średnio 11. Domostw w których należy zainstalować czujniki (w cenie co najmniej $40) jest w Ontario około 4.8 mln.

zz czad7Według nowych przepisów, czujniki powinno się instalować na każdym poziomie mieszkania i sprawdzać ich datę ważności. Podlegają całkowitej wymianie po około 7-10 latach użytkowania. Bateria zasilająca wystarcza na rok. Baterie litowe służą około 10 lat i nie muszą być wymieniane. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem w świetle najnowszych przepisów jest jednoczesne zasilanie prądem stałym (bateria) i zmiennym (z gniazdka). Czujnik niezależnie od swoich opcji musi być stale podłączony do sieci elektrycznej. Jego dzwięk alarmowy musi być słyszalny w całej przestrzeni sypialnianej domu, nawet przy zamkniętych drzwiach do sypypialń.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

zz czad6Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni.

Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

zz czad9Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Właściciel wynajmowanego domu/mieszkania ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania.

• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

• nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

zz czad2- ból głowy,

- zawroty głowy,

- ogólne zmęczenie,

- duszność,

- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny

- senność,

- nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Idealnie zabezpieczony dom

Idealnie zabezpieczony dom

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia

• wezwać służby ratownicze,

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.