Wybory prezydenckie dla Polaków w Kanadzie – 9 maja

Polacy w Kanadzie maj 1, 2015 at 3:17 pm

Konsulat Generalny RP w Toronto zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem wyborów Prezydenta RP w 10 maja br., głosowanie w Kanadzie odbędzie się dzień wcześniej czyli w sobotę 9 maja w godzinach 7.00-21.00.

W sytuacji, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W takim przypadku II tura wyborów w Kanadzie odbędzie się w sobotę 23 maja.

Paweł Kukiz, Bronisław Komorowski, Magdalena Ogórek, Andrzej Duda - kandydaci, którzy według sondażu dla "Newsweeka" cieszą się największym poparciem, źródło: PAP

Paweł Kukiz, Bronisław Komorowski, Magdalena Ogórek, Andrzej Duda – kandydaci, którzy według sondażu dla “Newsweeka” cieszą się największym poparciem, źródło: PAP

Prawo wybierania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. W Kanadzie nie ma możliwości udziału w głosowaniu na podstawie dowodu osobistego. Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się: – nazwisko i imię (imiona), – imię ojca, – datę urodzenia, – numer ewidencyjny PESEL, – adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, – adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), – numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zamiar taki powinien być zgłoszony najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 kwietnia br.

Zgłoszenie takie również może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: – oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, – nazwisko i imię (imiona), – imię ojca, – datę urodzenia, – numer ewidencyjny PESEL, – adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, – adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), – numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. – adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

  W wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Zebrali oni zebrali co najmniej 100 tys. podpisów poparcia.


W wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów – wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Zebrali oni co najmniej 100 tys. podpisów poparcia.

7 maja jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do spisu przez wyborców deklarujących zamiar głosowania osobistego 9 maja w Konsulacie. Formularz zgłoszenia do spisu wyborców oraz wszelkie informacje znajdą Państwo na na stronie internetowej Konsulatu.

Można tego dokonać samodzielnie – za pośrednictwem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto zostały utworzone cztery obwody głosowania:

1. Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej, właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego, (Konsulat Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5W),

2. Obwód głosowania nr 84, Toronto II, siedziba obwodowej komisji wyborczej, właściwej do głosowania osobistego, (Konsulat Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5W),

3. Obwód głosowania nr 85, siedziba obwodowej komisji wyborczej, właściwej jedynie do głosowania osobistego, (Konsulat RP w Saskatoon, 103, 39-23rd Street East, Saskatoon, SK, S7K 0H6),

4. Obwód głosowania nr 86, siedziba obwodowej komisji wyborczej, właściwej jedynie do głosowania osobistego, (Konsulat RP w Winnipeg, 219 Marion Street, Winnipeg, MB, R2H 0T5).

Przypomnieć warto, że do udziału w głosowaniu uprawnia jedynie ważny polski paszport. W przypadku braku ważnego, wystawienie aktualnego kosztuje $162, natomiast wznowienie utraconego $485.

W marcu zostały zmienione numery wewnętrzne telefonów w Konsulacie w Toronto. Informacja o nowych numerach TUTAJ.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wyborów na stronie internetowej Konsulatu RP w Toronto: www.toronto.msz.gov.pl

Akty prawne oraz uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej- dostępne na stronie internetowej PKW: www.pkw.gov.pl.

Pełna informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach głosowania granicą: TUTAJ.

zz Zgłoszenie wyborcy