Maria Taborska

Odeszli ostatnio maj 25, 2015 at 5:11 pm
zz Maria Taborska 03

Maria Taborska

Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej z głębokim smutkiem zawiadamia, że 24 maja 2015 r. odeszła od nas śp. Maria Taborska, wieloletnia zasłużona działaczka polonijna i skarbnik Zarządu Okręgu Toronto KPK.

Wraz z Jej odejściem tracimy przyjaciela, osobę całkowicie oddaną Polonii.

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci.