Dla przyjezdnych z wizą – obowiązkowe badania biometryczne

Kanada Series czer 4, 2015 at 10:00 am

biometriczne dane

Od osób przyjeżdżających do Kanady pobierane będą odciski palców oraz inne dane biometryczne a następnie umieszczane w komputerowej bazie danych.

Dotyczy to tylko turystów, którzy przyjeżdżają z krajów, z którymi Kanada nie ma umowy o ruchu bezwizowym. Zaostrzenie kontroli na granicach ma na celu – zdaniem rządu – zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego i zagęszczenie sieci, która ograniczyłaby napływ przestępców.

Biometria może obejmować szereg badań, w tym odcisków palców, skanowanie twarzy w celu jej rozpoznania, skanowanie tęczówki oka po pobieranie próbek genetycznych.

W sumie programem pobierania danych biometrycznych objęci będą przybysze ze 148 krajów. Program nie obejmuje obywateli państw, z którymi Kanada ma umowę o ruchu bezwizowym. Tak więc od Polaków, którzy będą przekraczać kanadyjską granicę takie dane nie będą pobierane. Nie jest to konieczne, ponieważ dane biometryczne zawarte są w elektronicznym chipie, który jest częścią polskiego paszportu.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa, John Thompson uważa, że zmiana ta pomoże wzmocnić bezpieczeństwo Kanady i uważa, że inne kraje powinny pójśc jej śladem.

- Pobranie danych biometrycznych znacznie utrudni wjazd osobom, które nie są pożądane na terytorium Kanady – mówi Thompson – W tej chwili sytuacja na świecie jest taka, że prawie każde państwo powinno wprowadzić tego typu praktykę.

Program pobierania danych biometrycznych jest powszechny w niemalże wszystkich krajach Europy, a także w USA, Australii i Nowej Zelandii.

Jedyną wadą tego systemu są wysokie koszty jego instalacji sięgające około 200 milionów dolarów. Doliczyć do tego trzeba około 20 milionów rocznie na utrzymanie systemu.

Dane biometryczne nie będą pobierane od Kanadyjczyków i Amerykanów.