Ograniczenie prędkości do 30 km/h na osiedlach mieszkaniowych

Lokalnie Series czer 23, 2015 at 6:00 am
Wielu rodziców od dawna zabiegało o ograniczenie prędkości w dzielnicach miszkaniowych do 30 km/h.

Wielu rodziców od dawna zabiegało o ograniczenie prędkości w dzielnicach miszkaniowych do 30 km/h.

Radni Toronto i East York jednogłośnie zdecydowali o ograniczeniu prędkości na ulicach, gdzie znajdują się domy mieszkalne do 30 kilometrów na godzinę.

Tak więc limit prędkości został ograniczony o 10 km/h, jako że dotychczas w tych rejonach obowiązywała prędkość 40 km/h.

Z inicjatywą ograniczenia prędkości wystąpił radny Josh Matlow, który jako pierwszy zaczął lobbować za zmianą przepisów latem ubiegłego roku, po tym, jak siedmioletnia Georgia Walsh zginęła zabita przez przejeżdżający samochód.

- Wielu moich kolegów zrozumiało, że bezpieczeństwo na ulicach powinno być priorytetem władz miasta. To bezpieczeństwo zwiększy się, gdy ograniczona zostanie prędkość na ulicach w rejonach mieszkalnych – stwierdził radny Matlow.

Radnego Matlowa głośno poparł radny Mike Layton, który zauważył, że o obniżenie limitu prędkości apelowało do niego wielu mieszkańców.

- Chcę powiedzieć to głośno i wyraźnie – powiedział Layton – Wszystkie raporty specjalistów od ruchu drogowego jednoznacznie wskazują, że jest to najbardziej efektywny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach. Oczywiście trzeba teraz wyedukować i przekonać kierowców, że nie jest to utrudnienie, ale konieczność.

Zanim jednak przepisy uchwalone przez radnych poszczególnych miejskich gmin wejdą w życie, zatwierdzić je musi Rada Miasta asygnując na ten cel odpowiednie fundusze na pokrycie kosztów zmiany znaków drogowych, przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej. Przewiduje się, że wykonanie decyzji radnych z Toronto i East York będzie kosztowało okołó 1.100.000 dolarów.

W sumie ograniczenie prędkości do 30 km/h obejmie okołó 387 kilometrów ulic. Konieczna będzie wymiana 4450 znaków drogowych oraz przeprogramowanie 310 punktów sygnalizacji świetlnej.

Fundusze na tę operację będą musiały być ujęte w budżecie miasta na 2016 rok.