Bronisława (Bronka) Michałowska

Odeszli ostatnio Top News czer 23, 2015 at 10:00 am

zz Michalowska-portret

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 czerwca 2015 roku odeszła od nas w wieku 100 lat

ś.p.

BRONISŁAWA (BRONKA) MICHAŁOWSKA

(z domu Chądzyńska)

wybitna polsko-kanadyjska artystka malarka.

 

Zawdzięczamy Jej wiele artystycznych wzruszeń, którymi obdarzyła nas w postaci obrazów na kaflach ceramicznych, a także akwareli i rysunków portretujących ludzi i pejzaże Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Jej ukochanego Wilna.

Żegnamy kobietę o niezwykłej osobowości, wielkiej życzliwości dla ludzi i otwartości na świat. Msza św. za duszę Zmarłej odbędzie się w piątek, 26 czerwca o godz. 19:00 w kościele St. Pius X przy 2305 Bloor St. W., a złożenie prochów w sobotę, 27 czerwca o godz 10:15 w Mauzoleum Park Lawn Cemetery przy 2845 Bloor St. W. Datki zamiast kwiatów: Fundacja im. Brata Alberta,

Radwanowice 1, 32-064 Rudawa (tel. 011 48 12 283-9080)

lub:

SickKids Foundation, 525 University Ave. Toronto (tel. 416 813-6166).

Pogrążeni w smutku Przyjaciele