9-1-1

Poradnik Rynek Series lip 14, 2015 at 12:40 pm

Zdarza się, że wykręcamy ten numer, ponieważ ktoś nam wybił w nocy szybę w samochodzie. Albo chcemy dowiedzieć się, gdzie odholowano nasz nieprzepisowo zaparkowany samochód. Albo (sam byłem tego świadkiem) kiedy szop pracz spadnie z dachu i z noska sączy mu się krew.zz 911b

W każdym z tych przypadków wykręcamy niewłaściwy numer, w czym szybko uświadomi nas operator.

Trzy cyfry 9-1-1 kojarzone są z wzywaniem pomocy. Bez względu na to czy potrzebujemy pogotowia ratunkowego, policji czy straży pożarnej, 911 wykręcamy zawsze, kiedy potrzeba jest natychmiastowej pomocy ze strony wymienionych służb, ponieważ istnieje zagrożenie życia ludzkiego, lub obecność tych służb jest niezbędna z powodu pożaru, przestępstwa lub nieszcześliwego wypadku.

Nie należy telefonować pod 9-1-1 po to, aby zameldować brak dopływu prądu lub z pytaniami o warunki pogodowe i stan dróg.

az 911aPo połączeniu się z operatorem (który koordynuje działania wszystkich służb niesienia pomocy), należy się liczyć z zadaniem następujących pytań: 1. Gdzie i kiedy to się stało? 2. Co dzieje się w tej chwili i dlaczego? 3. Kogo dotyczy? 4. Czy byłeś świadkiem jakiejkolwiek broni lub ktokolwiek o niej wspomniał?

Podczas składania meldunku operatorowi należy starać się nie ulegać emocjom, mówić wyraźnie, udzielić dokładnego opisu sytuacji i podać jak najprecyzyjniej adres, swoje nazwisko i numer telefonu. Nie należy odkładać słuchawki, aż operator powie, aby to zrobić. W przypadku pożarów, napadów czy porwań nawet sekundowe połączenie z 9-1-1 jest istotne. Wówczas nawet bez rozmowy połączenie pozostawia ślad adresowy i jeśli operator nabierze podejrzeń co do charakteru wezwania, wówczas wyśle odpowiednią służbę (najcześciej policję) na rekonesans.

zz 911eOsoby nie mówiące po angielsku również mogą wzywać pomocy telefonicznie. Należy starać się dać do zrozumienia, że mówimy po polsku i wówczas operator połączy nas z jednym ze 140 tłumaczy, bo w tylu językach dostępne są ich usługi.

W przypadku, kiedy potrzebny jest ambulans do przewiezienia chorego do szpitala, Ministerstwo Zdrowia pokrywa większość kosztów, zaś transportowany zapłaci jedynie niewielką opłatę jednorazową w wysokości $45. Jednakże jeśli lekarz szpitalny uzna, że wezwanie ambulansu było zbyteczne, wówczas trzeba pokryć cały koszt transportu – od $240 w górę.  Zdarza się to dość często, pogotowie potrafi być wzywane nawet to drobnych skaleczeń i zupełnie niegroźnych infekcji.

W przypadku choroby lub wypadku można samemu dostać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Warto pamiętać o zabraniu karty OHIP lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

zz 911dOprócz 9-1-1 istnieją również lokalne służby telefoniczne nazwane Distress Centre, których zadaniem jest udzielenie bezpłatnie natychmiastowej pomocy emocjonalnej, interwencja w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie samobójstwom, itp. Połączenia czynne są 365 dni w roku, a personel stanowią anonimowi, przeszkoleni ochotnicy, którzy oferują cierpliwe wysłuchanie, współczucie, zaufanie i sposoby przezwyciężenia kryzysu, a jednocześnie wystrzegają się oceniania i osądzania osób dzwoniących.

Według Północnoamerykańskiego Planu Numerycznego, 9-1-1 jest numerem natychmiastowej pomocy w Kanadzie, USA i 16 krajach karaibskich. I praktycznie chyba pierwszym numerem, jakiego uczy się dzieci w szkołach.

Pierwszym miastem na kontynencie, gdzie po raz pierwszy zastosowano centralny numer dla wszystkich służb niesienia pomocy był kanadyjski Winnipeg w 1959 roku, choć początkowo był to numer 9-9-9. Nikt nie wie, dlaczego w końcu utrzymał się numer 9-1-1, co jest to powodem licznych spekulacji. Do najbardziej przekonywujących argumentów należy fakt, że numery 9 i 1 są skrajnie oddalone na tarczy, a więc przez to unika się przypadkowych połączeń przez pomyłkę.

zz 911cNa 98% obszaru USA i Kanady wykręcenie 9-1-1 z jakiegokolwiek telefonu połączy dzwoniącego z dyspozytornią zwaną PSAP (Public Safety Answering Point), która odpowiada za wysłanie odpowiedniej służby ratunkowej z jak najbliższej lokalizacji. Generalnie w dużych aglomeracjach miejskich np. ambulans z paramedykami powinien dotrzeć do każdego do 10 minut od wezwania pomocy. Jest to obecnie o tyle istotne, gdyż niektóre ultraskuteczne leki przeciwzawałowe muszą być podane w krótkim czasie od wystąpienia symptomów (np. 15 minut), ponieważ inaczej nie zadziałają.

W przypadku telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych władze żądają od firm telefonicznych, aby połączenie na 9-1-1 przekazywało zarazem współrzędne geograficzne wzywającego pomocy (np. poprzez GPS w komórce). Częściowo już jest to możliwe, a jedyną przeszkodą są ograniczenia technologiczne, do rozwiązania w niedługim czasie. W Kanadzie nie ma jeszcze takich wymogów.

Koszt utrzymywania linii 9-1-1 spada częściowo na obywateli i wynosi (czyli jest dopisywany do miesięcznego rachunku) od 25 centów do 3 dol. za linię.

Tom Birbojler

 Niektóre przydatne telefony:

- Peel Region Distress Centre – Peel Region (905-278-7208), www.distresscentrepeel.com

- Assaulted Women’s Helpline (416-863-0511) – telefon zaufania dla kobiet-ofiar przemocy fizycznej. 24 godziny na dobę.

- Community Information Centre (211) – telefon dla tych, nie wiedzą do kogo zadzwonić po pomoc w rozmaitych problemach. Odpowiednio przeszkolone osoby identyfikują problem i podają kontakt na odpowiednie służby.