Stopa w dół!

Rynek Top News lip 16, 2015 at 12:00 pm

zz bank Bank Centralny Kanady zdecydował się wczoraj obniżyć podstawową stopę oprocentowania do 0.50%. Ostatnio, od stycznia, wynosiła ona 0.75%. Oznacza to potanienie kredytów udzielanych obecnie przez banki i inne instytucje finansowe. Podstawowa stopa procentowa stanowi punkt odniesienia (stopa pożyczek overnight pomiędzy bankami prywatnym).

Wcześniej rekordowo długo bo przez 4 lata była utrzymywana na poziomie 1%. Warto jednak wiedzieć, że niektóre kraje dbają o to, aby stopa ta wynosiła 0%.

Bank of Canada obniżył również swoją prognozę dotyczącą Krajowego Produktu Brutto, który wzrośnie nie o 1.9% a o 1.1%.