Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego

Polacy w Kanadzie sier 4, 2015 at 12:34 pm

zz obchody31 sierpnia o godzinie 11:00 (17:00 w Polsce) Towarzystwo Warszawskie wraz z wieloma innymi przybylymi osobami obchodziło pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto71. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie rozpoczelo sie o godzinie 17:00 (godzina W) 1 sierpnia 1944 roku, w okolicznościach zbliżającego się końca II Wojny Światowej, na rozkaz naczelnego dowództwa Armi Krajowej ( w kraju i na uchodźstwie) , w celu wyparcia wojska niemieckiego z Warszawy, które brutalnie eksterminawało ludność Warszawy podczas okrutnej okupacji.

Powstańcy walczyli na śmierć i życie we wszystkich dzielnicach Warszawy pomimo zbyt małej ilości i rodzaju broni (co 10. powstaniec był uzbrojony), przeważających sił wroga oraz braku solidnego wsparcia ze strony aliantów (oprócz mało skutecznych zrzutów) oraz ze strony tzw. frontu wschodniego stacjonującego na wschodnich obrzeżach Warszawy (oprócz próby desantu żołnierzy Wojska Polskiego).

Brutalne tlumienie przez Niemcow powstania z użyciem broni pancernej i samolotów oraz barbarzynskie mordy (w tym w szpitalach) oraz niszczenie miasta bombami i miotaczami ognia przesądzily o losie powstania.

Powstanie zaplanowane na kilka dni trwało dwa miesiace i zakończyło się podpisaniem kapitulacji, oddaniem się do niewoli 15 tysięcy powstańców oraz wyprowadzeniem przez Niemców wiekszości ludności cywilnej z Warszawy.

Warszawa, w 85% bezwględnie zniszczona i wypalona przez Niemców, z resztkami ocałalej ludności, została wyzwolona dopiero 3 miesiące po powstaniu.

zz obchody2Przed wojną Warszawa, stolica Polski liczyła około 1.3 mln mieszkanców i nazywana byla Paryżem Polnocy z powodu piękna architektonicznego, którego brakuje nawet dzisiejszej, odbudowanej, prawie 3-milionowej Warszawie.

Obecne obchody 71. rocznicy powstania rozpoczęto referatem historycznym na temat Powstania Warszawskiego (zarząd TW). Następnie głos zabrało dwoje żyjących, bezpośrednich uczestników Powstania Warszawskiego: Pani Maria Nowicka oraz Pan Andrzej Łysakowski. Podzielili się oni z nami osobistymi wspomnieniami i przeżyciami z tragicznego okresu Powstania Warszawskiego. Byli wtedy bardzo młodymi powstańcami, którym udało się prawie cudem przeżyć powstanie.

Kilku innych uczestników obchodów zabrało także glos na temat Powstania Warszawskiego.

Następnie poetka Wanda Bogusz wyrecytowała wlasny, wzruszający wiersz okolicznościowy na temat Powstania Warszawskiego. Ładny wiersz o Warszawie przedstawiła także Ola Węsierska, która następnie śpiewała pieśni patriotyczne. mobilizując pozostałych uczestników obchodów do wspólnego śpiewania.

zz obchody4

Ważnymi elementami obchodów 71. rocznicy było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim oraz 71-sekundowa cisza.

Uczczono w ten sposób śmierć i mord około 170 tysięcy osób w czasie trwania powstania: powstańców, żołnierzy AK oraz ludności cywilnej, w tym mlodzieży, dzieci i kobiet oraz totalne zniszczenie Warszawy przez niemieckie wojsko podczas Powstania Warszawskiego 71 lat temu w walce za stolicę, za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę.

Końcowe wspomnienia i rozmowy odbyły się przy kawie i ciastku w pobliskim parku.

Towarzystwo Warszawskie zyskalo przy tym nowych czlonków, widocznych także na zdjęciach.

Z poważaniem

Zarząd Towarzystwa Warszawskiego

zz obchody