Ateistka w kościele

Lokalnie Top News sier 6, 2015 at 10:00 am

Budynek West Hill United Church w Toronto gdzie swoją posługę sprawuje kapłanka-ateistka.

Budynek West Hill United Church w Toronto gdzie swoją posługę sprawuje kapłanka-ateistka.

Wyświęcona w 1993 roku kapłanka United Church of Canada oświadczyła, że nie wierzy w Boga i że będzie walczyła z próbami pozbawienia jej prawa głoszenia swoich poglądów z kościelnej ambony.

57-letnia Gretta Vosper, która dołączyła do grona duchownych w Zjednoczonym Kościele Kanady w 1997 roku stwierdziła, że idea interwencjonizmu istoty nadprzyrodzonej, na której oparta jest doktryna kościelna należy do przestarzałego światopoglądu.

Na konferencji prasowej, którą zwołała w kościele West Hill przy Orchard Park Drive w Toronto Vosper powiedziała, że część wiernych wspiera jej pogląd, że ważniejszą rzeczą jest to jak układać sobie życie niż to,w co się wierzy.

- Nie wierzę w boga zwanego Bogiem – stwierdziła Vosper i chce się tym swoim odkryciem dzielić z wiernymi z kościelnej ambony – Czy Biblia naprawdę jest słowem Bożym? Czy Jezus był osobą? To jest mitologia, w której wiara stała się ważniejsza od tego jak żyjemy.

Gretta Vosper

Gretta Vosper

Vosper w prowadzonej przez siebie parafii zrezygnowała z Modlitwy Pańskiej już w 2008 roku. Parafię opuściło wówczas około 150 wiernych. Reszta pozostała.

Ateistyczna praca kapłanki wśród swoich parafian już Vosper nie wystarcza. Zdecydowała się napisać do kierownictwa United Church list otwarty, w którym wskazuje, że wiara w Boga motywuje do złych rzeczy. Jako potwierdzenie swojej tezy przytoczyła atak islamistów na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu.

David Allen, sekretarz wykonawczy torontońskiej diecezji United Church wyraża poważne zatroskanie postawą kapłanki. Zdecydował się na zbadanie, czy Gretta Vosper powinna sprawować w Zjednoczonym Kościele Kanady funkcję kapłana. To – jego zdaniem – powinien być proces, który uważnie prześledzi jej sposób postępowania i kapłańską drogę.

- Proces będzie trudny, bo nigdy nie robiliśmy tego wcześniej – powiedział Allen.

Bardziej zdecydowana jest Nora Sanders, która jest sekretarzem generalnym Rady Zjednoczonego Kościoła Kanady. Chce Vosper poddać weryfikacji, która wyjaśni, czy kapłanka jest wierna ślubom kapłańskim, jakie złożyła.

- A śluby te obejmowały wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego – mówi Nora Sanders.

W odpowiedzi na próbę weryfikacji Vosper stwierdziła, że United Church szczycił się w przeszłości tolerancją dla różnorodności i otwartością. W sporze o to, czy kościelny kapłan może zostać pozbawiony swojej funkcji przez kościelny sąd, kapłanka-ateistka powołuje się na wolności obywatelskie, w tym na wolność słowa i wolność jego głoszenia. Również z kościelnej ambony.

Randy Bowes, prezes rady parafialnej przy United Church w West Hill twierdzi, że nie miał żadnych skarg od wiernych z parafii na działalność Vosper.

- Ludzie chcą angażować się w proces krytycznego myślenia, odkrywać różne sposoby wyrażania swojej wiary i swoich wartości  – stwierdził Bowes – Ta rozmowa w naszej wspólnocie jest żywa i bogata.

Spór o to, czy ateistka, która nie wierzy w Boga może być kapłanką w United Church of Canada i z ambony kościelne głosić swoje poglądy trwa.