Nowy Punkt Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie

Kanada Series Top News list 2, 2015 at 3:30 pm

zz paszportFirma VFS Global otworzyła w ramach porozumienia z rządem Kanady nowy punkt obsługi wniosków wizowych.

Korzystać z niego mogą osoby planujące podróż do Kanady, które pragną złożyć wniosek o wizę na pobyt czasowy we wszystkich kategoriach (wizy wjazdowe na pobyt czasowy, pozwolenia na naukę i pozwolenia na pracę). Punkt ten jest również upoważniony do przyjmowania wniosków o wydanie dokumentu podróży dla stałych rezydentów Kanady znajdujących się w takich państwach jak Polska, Litwa, Estonia, Białoruś i Łotwa.

Zgodnie z umową firma VFS Global uruchomi prężną sieć o zasiegu światowym składającą się z około 130 takich punktów. CVAC jest pierwszym tego typu punktem w Polsce. Znajduje się on pod adresem: al. Jana Pawła II 23, II piętro, lok. 223, 00-854 Warszawa.

VFS Global służy interesom 48 rządów poprzez sieć 1793 punktów obsługi wniosków wizowych.

Punkt Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie jest upoważniony do świadczenia usług wsparcia administracyjnego, takich jak przyjmowanie wniosków o wydanie wizy oraz zwracanie interesantom paszportów w zaklejonych kopertach wraz z decyzją. Może także pomóc w imieniu Sekcji Wizowej Ambasady Kanady w umówieniu danej osoby na rozmowę w sprawie wizy.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania wizy podejmują wyłącznie urzędnicy imigracyjni Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji Kanady (CIC). Punkt Obsługi Wniosków Wizowych nie odgrywa żadnej roli i nie ma żadnego wpływu na wynik rozpatrzenia wniosku, nie udziela również porad w zakresie oceny wniosku pod tym względem.

Korzystanie z usług Punktu Obsługi Wniosków Wizowych nie jest obowiązkowe. Tego rodzaju usługi oferowane są również bezpośrednio przez Ministerstwo ds. Obywatelstwa i Imigracji Kanady, gdzie wnioski należy składać korzystając z internetowego systemu zgłaszania wniosków wizowych (E-Apps).

Więcej informacji na stronie VFS Global