75-lecie polskiego klubu w Chatham

Polacy w Kanadzie Top News list 14, 2015 at 12:00 pm

Jedna z najdłużej działających polonijnych organizacji etnicznych obchodzi dzisiaj 75-lecie działalności. To Polish Canadian Club w Chatham (Ontario), założony w 1940 roku przez emigrantów z Polski napływających w czasie wojny II wojny światowej. Miał za zadanie kultywowanie języka, kultury i tradycji polskiego narodu.

Wieloletni prezydent Tony Jedlińśki oraz sekretarz klubu Art Żółtowski. Foto: Ellwood Shreve/Chatham Daily News/Postmedia Network

Wieloletni prezydent Tony Jedliński oraz sekretarz klubu Art Żółtowski. Foto: Ellwood Shreve/Chatham Daily News/Postmedia Network

Klub Polonii kanadyjskiej w Chatham liczby obecnie blisko 100 czlonków, a na jego czele od ponad 30 lat stoi Tony Jedliński. Pionierami polonijnej działalności byli jednak pierwsi osadnicy polscy w tej okolicy – jak rodziny Romana i Franciszka Peszatów, Andrzeja Prady, Adama Wikosza, Jana Rewuckiego, Józefa Solskiego, Jan Habasa, Franciszka Nalewayka, Antoniego Wiszniowskiego i Tomasza Zycha.

Napływ Polaków walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także byłych więźniów obozów jenieckich i koncentracyjnych umożliwił dynamiczny rozwój klubu i budowę wlasnej siedziby w roku 1948. Przechodziła ona liczne modernizacje pod kierownictwem kolejnych przewodniczących organizacji: Zygmunta Dybowskiego, Mieczysława Byka i Norbert Łukaszewskiego.

Wreszcie w roku 1957 wysiłki polskiej społeczności doprowadziły do powstania Parafii Matki Bożej Zwycięskiej (Our Lady of Victory), której pierwszym proboszczem (1957-1961) był niezapomniany ks. infułat Wawrzyniec Wnuk.

Jubileusz klubu zostanie uhonorowany okolicznościowym bankietem w siedzibie przy Inshes Avenue, poprzedzonym specjalną Mszą świętą w Our Lady of Victory Church.