Jubileusz 200-lecia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Polacy w Kanadzie list 26, 2015 at 12:00 pm

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) to wspólnota zakonna założona 25 stycznia 1816 roku przez późniejszego biskupa Marsylii Św. Eugeniusza de Mazenoda. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Na 2016 rok przypada dwusetna rocznica istnienia zgromadzenia i z tej okazji będziemy mogli uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach.

zz oblaci

O. Marian Gil z entuzjazmem przyznaje: „do uroczystości dwustulecia przygotujemy się już od dwóch lat. Rozpoczęliśmy programem, który miał na celu przygotować nas jako misjonarzy Oblatów do jubileuszu, ale również przygotować osoby, które nam towarzyszą. Dlatego też wyznaczyliśmy w naszej prowincji jednego z Ojców, który jest odpowiedzialny za animację naszych wspólnot oblackich. Ojciec Jan Malazdrewich OMI, który podjął się tego zadania organizuje także spotkania dla osób świeckich: rad parafialnych, różnych grup przy naszych oblackich parafiach, gdzie mówi na temat charyzmatu oblackiego, historii zgromadzenia oraz duchowości założyciela”
Z okazji jubileuszu 200-rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Prowincja Wniebowzięcia przygotowała sporo ciekawych wydarzeń. Oficjalne celebracje rozpoczną się już 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Misjonarze Oblaci oraz ich współpracownicy najpierw zgromadzą się w domu rekolekcyjnym Królowej Apostołów w Mississauga, a potem w różnych parafiach. Jubileusz wpisuje się w rok Bożego Miłosierdzia, który także rozpoczyna się 8 grudnia. Te daty są bardzo znaczące dla Misjonarzy Oblatów, ponieważ ich praca wśród ubogich i potrzebujących spaja się z tematem Bożego Miłosierdzia.
18 stycznia 2016 roku, o godzinie 19-stej odbędzie się uroczysta Msza święta, w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Kardynał Thomas Collins. Natomiast 21 stycznia 2016 roku, o godzinie 18-stej Misjonarze Oblaci przygotowali Jubileuszowy Bankiet w Pearson Convention Centre w Brampton. Wieczór wypełniony będzie świadectwami młodych ludzi, rodzin, przedstawicieli parafii i organizacji. Muzycznie wieczór umili znany polski wokalista Jacek Wójcik. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą świętować dwieście lat posługi Misjonarzy Oblatów. Dodatkowo trwa akcja, w której ludzie dobrej woli mogą napisać świadectwo przedstawiające w jaki sposób praca Oblatów wpłynęła na ich życie. Ten swojego rodzaju konkurs trwa w całej Kanadzie, a nagrody rozlosowane zostaną 21 maja 2016 roku – w rocznicę śmierci Św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Misjonarzy Oblatów.
Praca Misjonarzy Oblatów to przeróżne formy pomocy ludziom. Obecni na całym świecie starają się być bardzo blisko ludzi ubogich i najbardziej potrzebujących, z uwagą śledząc dążenia i wartości, którymi ci ludzie się kierują. Prowincje oblackie w Kanadzie są trzy i w każdej z nich występuje nieco inny charyzmat. Związane jest to z różnymi potrzebami mieszkańców. Praca Misjonarzy Oblatów w naszym regionie to głównie pomoc imigrantom. Natomiast w prowincji Lacombe pomoc w dużej mierze nastawiona jest na ludność tubylczą, Indian i Eskimosów.

Jak wyznaje O. Marian Gil: „ludzie mają tam inne potrzeby duchowe, emocjonalne, psychiczne oraz materialne. Dlatego organizowane są tam różne programy, zwłaszcza programy dla dzieci i młodzieży, ponieważ młodzież, która jest opuszczona, nie tylko bardzo często sięga po narkotyki i alkohol, ale często pozbawiona sensu życia popełnia samobójstwa. Ogromnym wyzwaniem dla Misjonarzy jest stworzenie takich programów, które będą animowały życie tych wspólnot”.

W naszym regionie, na południu Kanady, działalność Misjonarzy Oblatów bardzo mocno widoczna jest poprzez pięć różnych parafii, dom rekolekcyjny czy też Katolickie Studio Młodych, dzisiaj Katolickie Radio Rodzina. Radio to nadaje codziennie o godzinie 20-stej na fali AM530. Audycje można odsłuchiwać na stronie internetowej radia. Przy parafiach działają różne grupy zainteresowania jak również grupy wspierające: TATO, Ruch Młodych Rodzin, Kościół Domowy, a także programy przygotowujące młodych ludzi do zawarcia związku małżeńskiego.

Misjonarze Oblaci bardzo chętnie dyskutują z wiernymi jak radzić sobie z asymilacją w danym środowisku i w jaki sposób ludzie powinni ze sobą rozmawiać, czyli bardzo istotny problem komunikacji dotykający nas wszystkich. Dwusetna rocznica powstania Misjonarzy Oblatów to szereg ciekawych wydarzeń skrupulatnie przygotowanych przez organizatorów. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani, a więcej informacji można uzyskać w parafiach prowadzonych przez Misjonarzy Oblatów oraz na stronie internetowej www.omiap.org

Adrianna Tomkowiak