Ekolodzy się ucieszą, właściciele domów chyba nieco mniej

Lokalnie Series Top News list 28, 2015 at 6:00 am

energia

Rząd Ontario rozważa wprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego każdego domu przed wystawieniem go na sprzedaż.

Chodzi o to, by fachowcy ocenili ile energii jest potrzebne by dany dom ogrzać, jak energochłonne urządzenia są w nim zainstalowane, jakie straty ciepła powoduje jego konstrukcja. Obiektowi ma zostać nadany stopień energochłonności, podobny do tego, jakie konsumenci mogą zobaczyć na elektrycznych urządzeniach domowych, na przykład lodówkach.

houseTaki audyt ma kosztować około 350 dolarów, ale władze nie chcą jego kosztami obciążać sprzedawców domów. Szuka się możliwości dofinansowania tych audytów z podatków od emisji dwutlenku węgla.

Dyrektor wykonawczy Centrum Ekologii Brent Kopperson jest przekonany, że takie obowiązkowe oceny energochłonności domów dałyby ogromną korzyść nabywcom nieruchomości.

- Takie audyty dałyby możliwość porównania jednego domu do innego w odniesieniu do zużycia energii i kosztów z tym związanych – mówi Kopperson.

Istnieje obawa, że niska ocena danej nieruchomości może spowodować obniżenie jej wartości. Zwolennicy wprowadzenia audytów wskazują, że nie ma przeszkód by właściciele domów dokonali niezbędnych zmian podnoszących sprawność energetyczną domu i wystąpili o ponowny sprawdzian.

Rząd chciał by nowe przepisy weszły pod koniec tego roku, ale termin został przesunięty na czas późniejszy ze względu na wciąż nie ustalone do końca koszty i możliwości przeprowadzenia takich audytów oraz źródeł ich finansowania.