Audytor Generalny: przepłaciliście miliardy

Lokalnie Series Top News grud 2, 2015 at 3:30 pm
Bonnie Lysyk

Bonnie Lysyk

Główny audytor prowincji Ontario przedstawiła dziś swój raport, w którym wykazała, że decyzje polityczne rządu Liberałów dotyczące energetyki kosztowały mieszkańców dziesiątki miliardów dolarów.

Audytor Generalny Bonnie Lysyk oszacowała m.in., że odbiorcy energii elektrycznej w Ontario przepłacili w sumie ponad 37 mld dolarów ekstra za rządową decyzję zignorowania własnego procesu planowania nowych projektów energetycznych.

W okresie 2006-2014 rachunki za dostawę energii elektrycznej dla domostw indywidualnych oraz małych firm wzrosły o 70 procent. Zdaniem audytor Lysyk, wspomniane 37 mld dolarów konsumenci przepłacili w postaci płatności ujętych jako tzw. Global Adjustment. Mało tego – do roku 2032 zapłacą kolejne 133 miliardy.

- Techniczny, 20-letni plan Ontario Power Authority zaopatrzenia Ontario w energię elektryczną, modyfikowany co trzy lata przez Ontario Energy Board, powinien oferować konsumentom ochronę – twierdzi Lysyk. – Ale zamiast zainicjować odpowiedni proces legislacyjny, Ministerstwo Energetyki samo przejęło skutecznie odpowiedzialność za planowanie energetyki.

zz audytor1Ministerstwo to opracowało plany oraz 93 dyrektywy, które audytor określiła jako “nie pełni biorące pod uwagę sytuację na rynku energii elektrycznej, nie analizujące długofalowych skutków”, a czasem postępujące wbrew opinii Ontario Power Authority. Zapłacą za to konsumenci.

Audytor obliczyła, że również dzięki wdrażaniu ustawy o „zielonej“ energii (Green Energy Act) konsumenci zapłacą w sumie 9.2 mld dol. więcej. Chodzi o projekty wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej w ramach 20-letniego programu Liberałów gwarantującego poziom cen energii odnawialnej. W ramach starego programu można by było zaoszczędzić tę sumę.

Ceny gwarantowane w Ontario dla producentów energii wiatrowej są podwójne wyższe od średniej w USA, podczas gdy ceny za energię słoneczną są trzy i pół razy wyższe.

Całkowity raport Audytora Generalnego 2015 – TUTAJ.