Rząd prosi o przebaczenie za przemoc

Kanada Top News grud 16, 2015 at 4:00 pm

zz rzad2Chodzi o przemoc w ośrodkach wychowawczych (szkołach internackich) w przeszłości, głównie wobec indiańskich dzieci. Podczas uroczystości upamiętniających ofiary tych prześladowań, które odbyły się w Ottawie, premier Justin Trudeau zwrócił się do ludów tubylczych Kanady z prośbą o przebaczenie.

– Rząd Kanady prosi autochtonicznych mieszkańców o przyjęcie przeprosin za to, że tak źle wypełniał swe obowiązki względem nich oraz prosi o przebaczenie – powiedział Trudeau.

Dodał przy tym, że nie jest w stanie zmusić Papieża do przeprosin za rolę Kościoła katolickiego w systemie kanadyjskich ośrodków wychowawczych ale że będzie usiłował podnieść tę kwestię podczas spotkania z Papieżem.

zz rzad1Obchody w Ottawie były wynikiem publikacji raportu specjalnej Komisji Prawdy i Pojednania, która została powołana do życia, aby zbadać przypadki przemocy, śmierci, a także przestępstw seksualnych, jakich od końca XIX wieku do 1970 roku dopuszczono się na 150 tys. młodocianych – przede wszystkim – Indian.

Raport ujawnił, że aborygeńskie dzieci w szkołach internackich często pochowane zostały w nieoznaczonych grobach. W szkołach tych mogło w sumie umrzeć nawet do 6 tysięcy dzieci.

Działająca przez 6 lat Komisja Prawdy i Pojednania stwierdziła, że ​​finansowane przez rząd, a prowadzone w 60% przez kościół szkoły były kluczem do polityki ludobójstwa kulturowego, zaprojektowanego zgodnie z hasłem “zabicia Indianina w dziecku”.